Pikuurtje steunt vzw Wijzersterk

Toneelkring Pikuurtje schenkt voortaan de opbrengst van de verkoop van haar programmaboekjes aan vzw Wijzersterk, die een aangepaste dagbesteding aan personen met een beperking aanbiedt. De programmaboekjes van Pikuurtje hebben geen vaste prijs, toeschouwers geven een vrije gift. "De toneelkring speelt deze maand tot 21 oktober 'Hartelijk gecondoleerd' in zaal Forum. Meer info op www.pikuurtje.be. (AVH)