Namen nieuw schepencollege bekend

OPEN VLD- EN N-VA-GEMEENTERAADSLEDEN LEGGEN VRIJDAG EED AF

De volledige ploeg (van linksboven naar rechtsonder): burgemeester Peter Gysbrechts (Open Vld), Inge De Bie (Open Vld), Hilde Fransen (Open Vld), Werner Timmermans (Open Vld), André Uytterhoeven (N-VA), Jeroen De Cuyper (N-VA), Peter De Vooght (N-VA) en Bert Rousseau (N-VA).
De volledige ploeg (van linksboven naar rechtsonder): burgemeester Peter Gysbrechts (Open Vld), Inge De Bie (Open Vld), Hilde Fransen (Open Vld), Werner Timmermans (Open Vld), André Uytterhoeven (N-VA), Jeroen De Cuyper (N-VA), Peter De Vooght (N-VA) en Bert Rousseau (N-VA).
Morgen vrijdag komt een einde aan de bestuurscrisis in Putte. Dan leggen de schepenen van de nieuwe meerderheid van Open Vld en N-VA de eed af. Volledig nieuw in het ambt is de liberale politica Inge De Bie. N-VA wint Financiën. Grote inhoudelijke wijzigingen komen er niet.

Vrijdagavond vindt alweer een gemeenteraadszitting plaats in Putte, de derde al deze zomer. De verkiezing en eedaflegging van de schepenen vormt uiteraard het belangrijkste agendapunt. De zes zullen de eed afleggen, nota bene in handen van burgemeester Chris De Veuster (CD&V) die ze zelf uit het bestuur knikkerden na het uitroepen van de onbestuurbaarheid. Peter Gysbrechts (Open Vld) mag pas over een paar weken de burgemeesterssjerp omgorden, de CD&V-schepenen worden vrijdag al wel vervangen door liberalen.

Rentree

Werner Timmermans en André Uytterhoeven maken hun rentree na in de vorige bestuursperioden respectievelijk twaalf en tien jaar schepen te zijn geweest. De eerste krijgt openbare werken, patrimonium, woonbeleid en ICT als bevoegdheden, de tweede senioren, toerisme, evenementen, ontwikkelingssamenwerking, landbouw en plattelandsbeleid. Een nieuwe naam in het gemeentebestuur is Inge De Bie, die met haar man een slagerij uitbaat in Beerzel. Zij zal kind en jeugd, onderwijs, cultuur en uitleendienst voor haar rekening nemen, tot Hilde Fransen - ook al een nieuwkomer in het college - in oktober 2016 de fakkel overneemt. De zaakvoerster van een transportbedrijf zal tot dan de leiding van de Putse Autonome Gemeentebedrijven op zich nemen, een functie dit tot op heden steeds werd uitgeoefend door een burgemeester.


"Putte terug rust geven, positivisme brengen,vertrouwen en respect aan personeel bezorgen en daadkrachtig besturen, zijn de belangrijkste aandachtspunten bij deze start voor dit nieuwe team. De nieuwe ploeg beseft dat er keihard moet gewerkt worden, in een tijdsgeest waar het voor elke Vlaamse gemeente moeilijk is", zegt vroeger en toekomstig burgervader Gysbrechts.


Hij en zijn Open Vld zijn de grote winnaars van de bestuurscrisis, maar ook N-VA vaart er wel bij. De partij behoudt zijn huidige schepenen Jeroen De Cuyper, Peter De Vooght en Bert Rousseau en bevoegdheden, maar krijgt er ook nog een belangrijke bevoegdheid bij: Financiën (voor Rousseau). Beide partijen zeggen dat dit niet echt een punt uitmaakte van hun coalitieonderhandeling, wel dat Rousseau de geknipte persoon was om het te doen.

Rust herstellen

"Met de aanstelling van het nieuwe college willen we deze toch wel vreemde periode achter ons laten. Weinig ingrijpends zal veranderen, in de eerste plaats willen we de rust herstellen bij het personeel, om er dan terug met een gemotiveerd team tegenaan te gaan", zegt schepen De Cuyper (N-VA).


Ook op langere termijn zitten er volgens hem ondanks de andere coalitiepartner geen radicale wijzigingen aan te komen. "Het meerjarenplan zoals dat voorligt zullen we gewoon uitvoeren, op een aantal nuanceringen na."