Ga naar de mobiele website
^ Top

Bevolkingsattest online aanvragen

Burgers kunnen voortaan hun attesten van bevolking en burgerlijke stand via het online e-loket aanvragen. Een verplaatsing naar het gemeentehuis is dus niet meer nodig. De aanvrager krijgt de attesten automatisch via mail. "Belangrijk hierbij is dat de afgeleverde attesten hun juridische waarde blijven behouden nadat ze zijn afgedrukt", zegt burgemeester Peter Gysbrechts (Open Vld). "Wanneer in de toekomst ook de aktes van de burgerlijke stand gedigitaliseerd zijn en het strafregister niet langer lokaal maar centraal zal worden beheerd, zullen ook deze attesten automatisch afgeleverd worden. Ondertussen zijn de gemeentelijke diensten een volgend project opgestart. Het is namelijk de bedoeling om binnen afzienbare tijd ook het aanvragen van een inname openbaar domein, voor bijvoorbeeld een verhuis of het plaatsen van een container, digitaal aan te bieden."Meld een bug