Subsidies voor heraanleg private wegen

De gemeenteraad keurde een subsidiereglement goed voor de heraanleg van private wegen die instaan voor de ontsluiting van minstens vier woningen naar een openbare weg.


De stad wil de ontsluitingen doen waar de nood het hoogst is. De technische dienst maakt een kostenraming op voor de heraanleg in recycling (halfverharding) of in recycling en asfalt (volledige verharding). Bij de keuze recycling kunnen de eigenaars een subsidie van 20% verkrijgen. In het geval van recycling en asfalt komen de eigenaars in aanmerking komen voor een subsidie van 30%.


De aanvragers kunnen zelf beslissen welk materiaal ze wensen te gebruiken en hoe ze de kosten verdelen. Het reglement treedt in werking op 1 januari 2018. Om de werklast en de financiële gevolgen voor het stadsbestuur binnen de perken te houden, wordt slechts één aanvraag per jaar behandeld. Na de heraanleg is de stad ook bereid om de weg gratis over te nemen en dus ook te onderhouden. (LBR)