Nieuw logo voor scholengemeenschap

Het schoolbestuur van de scholengemeenschap KBRP (vzw Katholieke Basisscholen regio Poperinge) heeft alle leerkrachten getrakteerd op de dag van de leerkracht. Ze ontvingen een kleurrijke attentie voor hun inzet, met daarop het nieuwe logo van de scholengemeenschap. Het nieuwe logo heeft vier tekstballonnetjes, maar kan ook gezien worden als een plantje dat verwijst naar groei en ontwikkeling. De kleur oranje symboliseert de aarde, geel staat voor de zon, blauw voor het water, en middenin het groen dat de groei zelf symboliseert. (LBR)