"Doorsteek voor stadhuis moet er komen"

DISCUSSIE OVER GROTE OMLEIDING OM VANUIT IEPERSTRAAT NAAR MARKT TE GAAN LAAIT OPNIEUW OP

De discussie over de omslachtige omleiding die je moet volgen om vanuit de Ieperstraat op de Markt te geraken, laait weer op. Oppositieraadslid Johan Lefever (Open Vld) had het voorstel opnieuw op tafel gelegd om een doorsteek voor het stadhuis te voorzien, maar burgemeester Christof Dejaegher ketste dit af, verwijzend naar een negatief advies van het Agentschap Onroerend Erfgoed, waarvan de nota's echter zoek waren. Lefever noemde de burgemeester een leugenaar, maar na het doorzoeken van het archief zijn de documenten teruggevonden.

Enkele maanden terug werd door oppositieraadslid Johan Lefever (Open Vld) tijdens de gemeenteraad geïnsinueerd dat het schepencollege de bevolking had voorgelogen. Tijdens de gemeenteraad had hij de vraag gesteld of er opnieuw een stuk weg zou kunnen komen vlak voor het stadhuis, zodat het verkeer uit de Ieperstraat niet langer een grote omweg moet maken om de parking op de Markt te bereiken. Toen had de burgemeester geantwoord dat daar zes jaar geleden al over was nagedacht en dat het Agentschap Onroerend Erfgoed dat toen had afgekeurd. Het Agentschap gaf naar zijn zeggen absolute prioriteit aan de denkbeeldige 'erfgoeddriehoek', die wordt gevormd door het aanwezige onroerend erfgoed, namelijk de Sint-Bertinuskerk, het oorlogsmonument en het stadhuis, die dus gevrijwaard moet blijven.

Verder voorspelde hij dat een nieuw tracé op die plaats tot gevolg zou hebben dat er een nieuw verkeersconflict zou ontstaan tussen de voetgangers, fietsers en auto's, die 'vlug' om de hoek zouden rijden.

Maar Lefever beweerde het tegendeel en had zelf contact opgenomen met de contactpersoon van Onroerend Erfgoed. Die stelde dat Onroerend Erfgoed dit niet geëist had. Hij liet uitschijnen dat de burgemeester geen contact had gehad met het Agentschap.

"Hiermee gaf raadslid Lefever, zonder het echt zo te benoemen, aan dat het schepencollege de bevolking aan het voorliegen was. Het is allesbehalve aangenaam om als leugenaar bestempeld te worden. We zijn daarom op zoek gegaan naar de schriftelijke neerslag van het standpunt van Onroerend Erfgoed", aldus burgemeester Christof Dejaegher.

Met resultaat, want de documenten van het studiebureau Grontmij, dat destijds instond voor het ontwerp en de procedures, werden gevonden in het archief.

"De stukken laten er geen twijfel over bestaan dat Onroerend Erfgoed geen voorstander is van het doorsnijden van de driehoek met een ontsluitingsweg. In de nota werd vooropgesteld dat de erfgoeddriehoek geïntegreerd moet worden in het plein, rekening houdend met de historische context, de beleving en de waarden van het plein, zoals nu het geval is."

Verbazing

Maar daarmee is de discussie of het tracé kan worden verlegd, nog niet van tafel. Lefever vindt het traject vanuit de Ieperstraat naar het Burgemeester Bertenplein, de Hondstraat en de Gasthuisstraat nog steeds te omslachtig.

"Ik heb de documenten intussen kunnen inkijken, maar dit blijft mij verbazen, want bij Onroerend Erfgoed blijft men beweren dat zij er zich niet in gemoeid hebben. Hoe dan ook, Onroerend Erfgoed geeft geen advies meer over verkeerscirculaties. Dat is intussen een opdracht voor Ruimte Vlaanderen, met wie ik ook al contact heb gehad. Zij verwezen mij door naar het Agentschap Wegen en Verkeer, die hiervoor de vergunning moet verlenen. Wij willen dat het plan voor een doorsteek opnieuw bespreekbaar wordt gemaakt, niet per se om vanuit de Ieperstraat een hoek af te steken naar de Bruggestraat, maar zodat de auto's tenminste naar de parkeervakken kunnen gaan. Ik heb niet de bedoeling gehad om de burgemeester in een verkeerd daglicht te stellen. De hevigheid waarmee het schepencollege wil bewijzen dat het niet aan hen ligt, laat mij aanvoelen dat zij niet negatief staan tegenover de doorsteek. Daarom hoop ik dat wij hier binnenkort opnieuw over kunnen onderhandelen."

Burgemeester Christof Dejaegher op de Grote Markt.
Michael Depestele Burgemeester Christof Dejaegher op de Grote Markt.
De hallucinante omleiding om van de Ieperstraat op de Markt van Poperinge te geraken.
De hallucinante omleiding om van de Ieperstraat op de Markt van Poperinge te geraken.


Video