Basisschool heet voortaan pit

Defour

Het jaarlijkse schoolfeest van de Pittemse basisschool was dit jaar bijzonder. Naast de optredens van de kinderen en het foodtruckfestival dat dit jaar voor de eerste keer plaatshad op de speelplaats, was er ook de bekendmaking van de nieuwe naam van de school. Directeur Kristien Goedgebuer maakte de nieuwe naam bekend: 'pit'. Het korte kernwoord verwijst naar Pittem, naar pittig, naar een pitje waaruit iets groeit, en naar pitstop om even tot rust te komen. Als baseline koos men voor 'groei!school' die dan verwijst naar het groeien vanuit een pit, niet alleen voor de kinderen maar ook als school. Alle kinderen kregen een button met de nieuwe naam.


(DJP)