Gemeente trekt kruis over drie kerken

MISVIERINGEN VANAF 2020 ALLEEN NOG IN SINT-MARTINUSKERK

In de Sint-Martinuskerk van Pepingen blijven er ook na 2020 vieringen doorgaan.
Foto Mozkito In de Sint-Martinuskerk van Pepingen blijven er ook na 2020 vieringen doorgaan.
De gemeente wil in 2020 nog slechts één kerk overhouden waar liturgische diensten plaatsvinden. Dat stelt het gemeentebestuur voor in zijn kerkenbeleidsplan. Voor de andere kerken - in Elingen, Bellingen en Bogaarden - wordt een neven - of herbestemming gezocht.

De Vlaamse Overheid gaf in 2012 alle gemeenten de opdracht om een toekomst uit te tekenen voor de kerkgebouwen. Wie een goedgekeurd plan kon voorleggen, maakt aanspraak op renovatiesubsidies. De gemeente Pepingen wilde die subsidies niet aan hun neus laten voorbijgaan, en diende een goedgekeurd kerkenbeleidsplan in. De gemeenteraad keurde het plan unaniem goed. "We willen enerzijds beroep doen op die subsidies", zegt burgemeester Luc Decrick (CD&V). "Momenteel lopen er drie restauratiedossiers voor de kerk van Bellingen en Pepingen. Maar daarnaast is het een noodzakelijke denkoefening. Onze kerken stromen leeg, de misvieringen trekken zeer weinig volk. Het is erg moeilijk om pastoors en vrijwilligers te vinden. Daarom is het goed om nu al met dit initiatief te starten." Opvallend: vooral het bisdom is drijvende kracht achter dit plan. Zij willen zo snel mogelijk een herbestemming voor hun kerkgebouwen. "Omdat ze niet meer weten wat er mee doen. In Heikruis is er slechts nog een mis om de twee maanden. En daar komen niet meer dan 10 mensen naartoe. Het is gewoon de pijnlijke realiteit. Daarom beslisten we dat de Sint-Martinuskerk van Pepingen de enige vieringskerk wordt. In de andere kerken van de gemeente zal er minstens tot 2020 een beperkte activiteit mogelijk zijn. Intussen moet er gezocht worden naar nevenbestemmingen en eventueel zelfs herbestemmingen."

Turnzaal

Er is nog geen enkel akkoord over mogelijk neven- of herbestemmingen. Het gemeentebestuur heeft een comité van tien vertegenwoordigers van iedere leefgemeenschap opgericht. Daar wordt de verdere toekomst van de 'lege' kerken besproken. "Tot nu toe zijn er geen zekerheden. Er zijn wel al voorstellen gedaan. Het bisdom wil de kerk van Heikruis geven aan de scholen, zodat het gebouw omgevormd kan worden tot een turnzaal. Dat is allemaal eenvoudig op papier, maar in werkelijkheid is het veel complexer. Zo'n gebouwen zijn niet geïsoleerd en helemaal niet aangepast aan de hedendaagse normen. Ook was er al sprake om de kerk van Bogaarden te linken aan het audio-visueel museum Ter Kammen. Maar dat is allemaal verre van zeker. We willen goed nadenken over de toekomst van die gebouwen. Tegen 2020 zullen we ook geen herbestemming gevonden hebben voor alle kerken. We willen dan zéker een evaluatie maken. Maar de zoektocht naar realistische herbestemmingen wordt een enorme opdracht."

Weinig vrijwilligers

Alle kerkfabrieken stemden toe met het plan. Zij zien ook de bittere realiteit met lede ogen aan. "We konden niet anders dan het plan aanvaarden", zegt Annie Van Wichelen van kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-Bellingen.


"Het is moeilijk om alles te bolwerken. Iedere vereniging komt vrijwilligers te kort. Als we een andere weg konden inslaan, hadden we het natuurlijk nooit aanvaard. Maar de restauratiesubsidies en het dalend aantal kerkgangers gaven de doorslag. Hopelijk komt de kerngroep - waar alle partijen samenzitten - met goede ideeën. Ik hoop wel dat de kerk van Bellingen niet ontwijd wordt. De laatste jaren kroop er erg veel tijd en geld in de restauratie van het kerkgebouw. Het zou spijtig zijn indien dit verdween."