Elke schepen krijgt groot maatschappelijk project toegewezen

Raf Drieskens (links) en Jaak Fransen (rechts) zullen zich als oud-burgemeesters bezig houden met grote projecten als Haspershoven en het dorpenbeleid.
Mine Dalemans Raf Drieskens (links) en Jaak Fransen (rechts) zullen zich als oud-burgemeesters bezig houden met grote projecten als Haspershoven en het dorpenbeleid.
Vanaf 1 januari wil het toekomstig schepencollege van Pelt de uitdagingen planmatig en integraal aanpakken. Dat zal niet gebeuren volgens een klassieke bevoegdheidsverdeling. Wel zullen de schepenen elk verantwoordelijk worden als trekker of coördinator van grote maatschappelijke projecten. Hun collega’s en de gemeentelijke diensten dragen vanuit hun expertise en discipline bij aan de realisatie.

“Grote maatschappelijke veranderingen blijven nooit beperkt tot één vakgebied”, dat is het principe van het nieuwe schepencollege. Zo is er het terrein Haspershoven dat cruciaal is voor de verbinding van de centra van Overpelt en Neerpelt. Hier wordt een nieuwe scholencampus van WICO gepland en naast de commerciële zone, moeten er ook woonvormen ontwikkeld worden met veel groene ruimte. De doorstroming van de Dommel biedt dan weer plaats voor sport en recreatie. Omdat het gaat om een project met veel dimensies zal oud-burgemeester van Overpelt Jaak Fransen (CD&V) dit project in goede banen leiden.

Dorpenbeleid

Oud-burgemeester van Neerpelt Raf Drieskens (CD&V) zal zich bezig houden met het dorpenbeleid. Daarbij wordt gestreefd naar een evenwichtige groei van Pelt: van Lille tot Lindel. De eigenheid en leefbaarheid van de dorpen werd – naast de versterking van de centra – ook tijdens de campagne al veelvoudig aangehaald.

Actief zorgzame buurt 

De actief zorgzame buurt is dan weer een nieuw model om de noodzakelijke zorg en hulp te geven aan de mensen die het nodig hebben. Ann Van Dorpe (CD&V) zal professionele hulpverleners, mantelzorgers en vrijwilligers samenbrengen en zo de zorgvragen invullen. Leen Gielen (CD&V) maakt op haar beurt een masterplan ‘Sport’ op waarin de behoeften van sportclubs en sporters worden geïnventariseerd en een plaats krijgen in de diverse sportparken.

Liesbeth Fransen (CD&V) zal trachten Pelt nog meer een fietsgemeente te laten worden, Dirk Vanseggelen (CD&V) zal in eerste instantie de werken van de technische diensten op elkaar doen afstemmen en Niels Valkenborgh (CD&V) werkt een globaal evenementenbeleid uit. Marc Geerts (Samen Pelt) zal in het kader van gelijke kansen, initiatieven nemen om Pelt meer toegankelijk te maken op alle vlakken. Katrien Kenis (CD&V) zal ten slotte het anti-armoede beleid coördineren. Deze projecten zullen ook worden opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025 dat in 2019 in samenspraak met de Peltenaren vorm zal krijgen. 

Om toch de rol van een schepen als aanspreekpunt te behouden, werd eveneens een klassieke taakverdeling gemaakt op vlak van bevoegdheden. Deze sluiten nauw aan op de projecten die eenieder kreeg toegewezen.
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.