Tiende kleuter redt wijkschooltje Erpekom

De Pieter Brueghel Basisschool in Erpekom (Peer) is gered. "Onze tiende kleuter heeft zich nu ingeschreven en zo halen we het minimum voor 1 februari", is geëngageerde mama Veerle Ceyssens tevreden.

Enkele weken geleden las u in onze krant dat de ouders van de Pieter Brueghel Basisschool een actie op poten hadden gezet, omdat ze nog vier bijkomende kleuters zochten. Anders zou het wijkschooltje niet aan het wettelijk minimum van tien kleuters geraken. De groep ouders spaarde kosten noch moeite om de kleuterklas en bijgevolg ook de lagere school van het negentigjarig schooltje te redden. Zo werd er op woensdag 10 januari een info- en belevingsnamiddag georganiseerd. "We wilden dat meer ouders de kracht en voordelen van onze school leerden kennen. Want onbekend is onbemind. Onze acties van de afgelopen weken wierpen hun eerste vruchten af en er was veel interesse tijdens de infodag", aldus Ceyssens. Enkele dagen later mochten enkele kindjes meedraaien in de klas van juf Sandra om de pluspunten van een kleinere groep te ervaren. "Voor kleuters is het gemakkelijker om de overstap van onthaalmoeder naar school te maken. Bijkomend voordeel is dat de juf hen drie jaar lang opvolgt. Bovendien is het ook fijn dat de samenhorigheid in de hele school - van ongeveer veertig kinderen - zo groot is", zegt Ceyssens. "Geïnteresseerde ouders zijn trouwens nog steeds welkom. We hebben de norm nu gehaald, maar er is nog plaats in ons kleuterklasje voor een paar extra kindjes." (BVDH)