Speciale aandacht voor asbest bij afbraak schoolsite Agnetendal

Nadat de Ruimtelijke Uitvoeringsplannen voor de schoolsite Agnetendal werden goedgekeurd, heeft de stad Peer een sloopvergunning afgeleverd aan de scholen.

Bij de opmaak van de sloopinventaris afvalstoffen, zal speciale aandacht worden besteed aan de verwijdering van asbest. "Wij hebben de scholen gewezen op de procedures en gevraagd een asbestdeskundige aan te stellen, zodat duidelijk is wat er juist moet gebeuren", vertelt burgemeester Steven Matheï (CD&V).

Architectenbureau

De scholen werken samen met een architectenbureau volop aan een aanbestedingsdossier voor de afbraakwerken. Volgens Rik Schepers, voorzitter van de bouwcommissie, is dit behoorlijk complex. Zeker door de aanwezigheid van asbest, wat in meer dan de helft van de Vlaamse scholen het geval is. Een week geleden werden bij het demonteren van dakgoten aan de Preud'hommeschool enkele golfplaten beschadigd. "Omdat wij recent vastgesteld hebben dat er op verschillende plaatsen op de site al goten waren ontvreemd, werd er een aannemer gecontacteerd met de vraag om de resterende goten ook te verwijderen. Deze werken werden jammer genoeg niet op een correcte wijze uitgevoerd, waardoor er enkele stukken van golfplaten loskwamen. Omdat er - terechte - bezorgdheid was bij een aantal omwonenden, werden door de school onmiddellijk de nodige initiatieven genomen, zodat er geen enkel gevaar was voor de omgeving", stelt Schepers.


Deze platen werden gisteren meteen door een gespecialiseerde firma verwijderd. De echte afbraakwerken zullen normaal in het najaar plaatsvinden. Zo kan men in 2019 beginnen met de nieuwe ontwikkeling van de site. (BVDH)