N-VA wil minder politieke mandaten na fusie

Maandagavond stemde N-VA volmondig voor een fusie tussen Neerpelt en Overpelt. Toch ziet de partij nu ook een bijkomende opportuniteit.

"Wij pleiten voor een reductie van het politieke apparaat. Twee schepenen extra zijn geen noodzaak", aldus Bart Schepens, voorzitter van N-VA Limburg.


Officieel voorziet het fusiedecreet de mogelijkheid om bijkomende schepenambten te voorzien. In de eerste legislatuur zijn er dit twee, in de volgende legislatuur is dat nog één extra schepenpost.


N-VA geeft aan dat dit een mogelijkheid is, maar dat deze ambten niet ingevuld moeten worden. "Een fusiegemeente kan profiteren van de aanvullende expertises van de oorspronkelijke gemeenten. Nochtans kan er ook bijkomende expertise worden aangetrokken, door in te zetten op specifieke profielen. De middelen hiervoor kunnen perfect komen uit de budgetten die niet in politieke mandaten worden gestopt. Dit geeft meteen een rechtstreekse meerwaarde aan de Peltse burger en aan het beleidsvoerend vermogen van de gemeente. Wij pleiten dus voor minder politieke postjes en meer expertise. Het zou jammer zijn als andere partijen de postjes toch nog steeds verkiezen boven de inhoud", besluit Schepens. (BVDH)