Milieudossiers zijn dringend

Onder meer aan de skipiste werden vervuilde gronden van een private stortplaats verspreid.
Karolien Coenen Onder meer aan de skipiste werden vervuilde gronden van een private stortplaats verspreid.
Enkele milieudossiers, zoals de gecontesteerde asbestzaak, zorgden de afgelopen jaren voor lange gemeenteraden. Zijn alle dossiers intussen afgehandeld en welke maatregelen werden genomen?

"Het is de oppositie die daar inderdaad vaak op hamert, maar wij zijn een gemeente en niet OVAM", zucht burgemeester Steven Matheï (CD&V). "Wij zijn natuurlijk bekommerd om het milieu en volgen de uitspraken van experten. Als men die dan in twijfel trekt, kom je in een straatje zonder einde. Feit is dat we een professioneel schema hebben voor bij asbest en dat is al een paar keer in werking getreden. En laat ons duidelijk zijn: asbest en vervuild grondwater zijn problemen waar men op veel plaatsen op stuit."


Ria Plasschaert (APPEL) verwijst naar de gronden van een private stortplaats die op akkers in Peer werd verspreid, onder meer aan de skipiste. "De metingen werden gedaan door VITO, dezelfde organisatie die het certificaat afleverde voor het aangevoerde en gecontesteerde puin. Dat doet vragen rijzen bij de conclusie dat er geen asbestvezels in de lucht zitten.


De Vlaamse Milieumaatschappij gaf dan weer geen verklaring voor de metalen in het grondwater. Het wordt tijd voor een nieuw bestuur dat wel haar verantwoordelijk opneemt en aandringt bij de instanties van de hogere overheid."


Liliane Hinoul (N-VA) noemt de zaak aan de skipiste "afgehandeld". "Asbest in zijn totaliteit is een groot probleem, maar we zijn blij dat de stad op ons aangeven een asbestplan heeft opgesteld." (BVDH)