Zoektocht naar straatnamen op buurtbabbels

Op 18 en 25 februari vinden in Pelt de buurtbabbels plaats waar bewoners verder op zoek gaan naar nieuwe straatnamen.


Alle inwoners uit de 54 straten die een nieuwe naam zullen krijgen, ontvingen een persoonlijke uitnodiging om deel te nemen. In een eerste fase konden bewoners zelf al voorstellen indienen, wat massaal werd gedaan. Een werkgroep met vertegenwoordigers van de heemkundige kringen en cultuurraden ging na of deze voorstellen overeenstemden met de vooropgestelde richtlijnen. Uiteindelijk bleven nog 209 voorstellen over, die tijdens de buurtbabbels op tafel worden gelegd. In mei zullen de gemeenteraden van Neerpelt en Overpelt de nieuwe straatnamen definitief vastleggen. Vanaf 1 januari 2019 zullen de nieuwe straatnamen dan officieel zijn. (BVDH)