Gemeentehuizen krijgen specifieke rol na fusie

Fusiegemeente Pelt wil zorgen voor een sterke en nabije dienstverlening voor haar inwoners. Dat heeft de fusiestuurgroep bepaald. De komende maanden zullen de dienstverleningprincipes verder worden uitgewerkt. De twee gemeentehuizen blijven alleszins hun nut behouden en krijgen elk hun eigen specialiteiten.

De fusiegemeente zet maximaal in op digitale dienstverlening. Zo zullen de inwoners heel wat zaken online kunnen aanvragen en afhandelen. Diezelfde dienstverlening wordt ook nog steeds aangeboden in het gemeentehuis. De twee bestaande gemeentehuizen, op het Kerkplein (Neerpelt) en Oude Markt (Overpelt) zullen deze basisdienstverlening bieden. Elk gemeentehuis zal zich daarnaast focussen op gespecialiseerde dienstverlening om ze een verhoging van de deskundigheid te realiseren. In het gemeentehuis van Neerpelt zal je terecht kunnen alles wat met omgeving en ruimtelijke ordening te maken heeft. De ondersteunende diensten zullen hoofdzakelijk vanuit deze locatie werken. In het gemeentehuis van Overpelt kan je terecht voor alles rond burgerzaken, welzijn en sociale zaken. De burgemeesters en schepenen kunnen op beide locaties vergaderen.

Logische keuzes

De keuzes zijn op logische wijze gemaakt. Zo is het gemeentehuis op de Oude Markt goed voorzien op vlak van privacy en veiligheid. Dicht bij het Mariaziekenhuis is het logisch om hier alles rond sociale en burgerzaken te organiseren. Het gemeentehuis in Neerpelt heeft dan weer extra ruimte ter beschikking na de verhuis van Welzijnsregio Noord-Limburg naar de hoekstraat. De geplande verbouwing en renovatie gebeurt in functie van de dienstverlening. De UiTbalie van de gemeente Pelt verschijnt in de Jeugdlaan. Hier kan iedereen dus terecht met vragen over vrijetijdsbesteding. (BVDH)