Proefopstelling moet sluipverkeer uit Speelberg weren

Omdat dagelijks heel wat mensen de files naar Brussel vermijden door via de Speelberg en de Hagaard richting de hoofdstad te rijden, start het schepencollege van Overijse vanaf 18 oktober met een proefproject. Tussen 7 en 9 uur zal het verkeer de Speelberg niet meer kunnen afdalen.

Zo komt er een knip tussen de Bredestraat en de Regenmeuterlaan. Daardoor kunnen automobilisten enkel via de Terhulpensesteenweg richting het centrum rijden. Wat verderop wordt ook een knip gemaakt in de Kerkeweg. Tot aan het Hof den Put is enkel eenrichtingsverkeer in de richting van de Bredestraat mogelijk. Deze maatregelen gelden echter alleen tijdens de ochtendspits. Na 9 uur wordt het proefproject opgeheven.


Toch zijn er ook maatregelen die een hele dag gelden. Zo wordt de Dwarsstraat tussen de Heurkstraat en de Speelberg volledig afgesloten. De Heurkstraat zal dan weer enkel voor plaatselijk verkeer toegankelijk zijn.


Met de nieuwe, tijdelijke verkeerssituatie wil het schepencollege de verkeersleefbaarheid verbeteren. Met digitale borden zal de gewijzigde situatie steeds aangeduid worden. Die borden zijn afgestemd op de beperkte uren van de proefopstelling. Na zes maanden volgt een evaluatie en wordt bekeken of er iets bijgestuurd moet worden of dat de nieuwe verkeerssituatie definitief kan worden. Het schepencollege hecht hierbij ook veel belang aan de inspraak van de inwoners.


Vanavond vindt om 19.30 uur een infovergadering voor de bewoners in de polyvalente zaal van cultuurcentrum Den Blank plaats. (RDK)