Koning Auto maakt plaats voor fiets

SCHEPENCOLLEGE GAAT VOL VOOR FIETSVERBINDINGEN TUSSEN GEHUCHTEN

Sven Willekens (Open Vld) verkent het nieuwe fietspad aan de Terhulpensesteenweg. 
Foto Baert Sven Willekens (Open Vld) verkent het nieuwe fietspad aan de Terhulpensesteenweg. 
Het schepencollege kiest volledig de kaart van de fietser. De start van de aanleg van het fietspad tussen het centrum van Overijse en Terlanen na de herfstvakantie kadert namelijk in een veel breder fietsbeleid waarmee Koning Auto wat meer moet wijken. Er komen veilige en vlotte fietsverbindingen tussen de gehuchten, waardoor inwoners sneller naar de fiets kunnen grijpen.

Begin volgende maand wordt het startschot van de aanleg van het fietspad tussen de Waversesteenweg in het centrum van Overijse en het gehucht Terlanen gegeven. Dat tweerichtingsfietspad zal ook langs vrijetijdssite Kamp Kwadraat lopen en is voor het schepencollege een belangrijk project om de fietsveiligheid in de gemeente te verhogen. Volgens meerderheidspartij Overijse2002/N-VA is het ook meteen het startschot van de uitwerking van een breder fietsbeleid. Zo wil de partij de komende jaren werk maken van een aantal speerpunten.


"We willen vooral inzetten op vlotte en veilige fietsverbindingen tussen de verschillende gehuchten", luidt het bij de mandatarissen van de meerderheidspartij. "Maar ook veilige fietsverbindingen met onze buurgemeenten en fietspaden richting knooppunten van het openbaar vervoer staan met rood aangestipt. Daarnaast willen we ook voldoende en aangename fietsaccommodatie zoals al dan niet overdekte fietsstallingen en oplaadpunten voor elektrische fietsen voorzien, net als lockers waar helmen, rugzakken of andere spullen in opgeborgen kunnen worden. Tot slot willen we met een omkaderend beleid meer mensen al fietsend naar het werk of hun hobby leiden."

Kopenhagen

Enkele leden van de meerderheidspartij trokken een tijdje geleden naar fietsgemeente Deinze om er inspiratie voor het fietsbeleid op te doen. Schepen Sven Willekens van coalitiepartner Open Vld deed hetzelfde, maar dan in Kopenhagen. "Het was een enorm leerrijke ervaring", klink het. "De nuttige tips die ik er kreeg, zullen we ongetwijfeld ook hier in de praktijk trachten om te zetten. Los daarvan staan op korte termijn nog verschillende ingrepen gepland. Zo komt er voor zwakke weggebruikers een verbinding tussen de hoger gelegen gebieden van Overijse en het lagergelegen centrum. Daarnaast brengen we binnenkort ook fietssuggestiestroken in de Bergstraat, de Rameistraat en de Poelweg aan. Op de Terhulpensesteenweg richting Maleizen werd dan weer zopas een nieuw, vrijliggend fietspad aangebracht. Aan de overkant van het op- en afrittencomplex kreeg de steenweg nieuwe fietssuggestiestroken omdat de bestaande stroken niet echt duidelijk waren. Tot slot maken de fietssuggestiestroken op de Vuurgatstraat richting Hoeilaart binnenkort plaats voor volwaardige fietspaden."


Maar ook niet-infrastructurele maatregelen moeten er volgens de schepen voor zorgen dat meer mensen voor de fiets kiezen.


"In die optiek hebben we sinds kort een mobiliteitsambtenaar", aldus nog Willekens. "Hij werkt aan de sensibilisering van jongeren en kinderen in het verkeer. Hij zal ze onder meer leren hoe ze met andere weggebruikers rekening moeten houden."