Westkerksestraat blijft dicht tot 21 juli

VERTRAGING DOOR WATEROVERLAST EN BREUKEN IN AFVOERPIJPEN

De werken in de Westkerksestraat in Oudenburg zijn nog volop bezig.
Foto Bart Boterman De werken in de Westkerksestraat in Oudenburg zijn nog volop bezig.
Op 21 juli moet de Westkerksestraat in Oudenburg opnieuw toegankelijk zijn voor het verkeer, na twee jaar werken en anderhalf jaar omleidingen. De deadline ligt door de overvloedige regenval anderhalve maand later dan gepland. "Er is nochtans serieus doorgewerkt", zegt burgemeester Peter Velle (CD&V).

Wie de huidige stand van zaken ziet in Westkerksestraat, kan misschien niet geloven dat de gewestweg tegen 21 juli, wanneer aannemer RTS met bouwverlof gaat, klaar zal zijn. In het gedeelte tussen de autosnelwegbrug en het Bombeuregeleed ligt de baan nog open. Als alles volgens plan verloopt, volgt de onderlaag in asfalt begin juli. Het gieten van borduren en greppels gebeurt komende maandag al.

Vertraging

De heraanleg van de straat verliep niet van een leien dakje. "Er waren 77 verletdagen door extreme regenval en wateroverlast. Daarna wees een scan met een watercamera, op het gedeelte waar al een onderlaag asfalt is gegoten, uit dat enkele aansluitingen op het rioleringsnet gebroken zijn", zegt Velle. Volgens Siegfried Schutijzer van opdrachtgever Aquafin gaat het om afvoerbuizen van PVC die uitmonden op het rioleringsnet. Na de plaatsing kwamen er breuken in de buizen. Hierdoor kwamen er 25 extra werkdagen bij, met een totaal van 37 extra werkdagen door weerverlet en extra werk aan voetpaden.

Halve eeuw

De werken in de Westkerksestraat en omgeving, voor een bedrag van 2,5 miljoen euro, duurden sowieso twee jaar. Een veel te lange periode, volgens menig Oudenburgenaar. "Maar het hele afwateringssysteem van Oudenburg en Westkerke is vernieuwd met een ondergronds pomp- en zuiveringsstation. Ook alle nutsleidingen zijn vernieuwd en er is een gescheiden rioleringsstelsel aangebracht. Dat is niet zomaar een straat heraanleggen. Nu blijven we zeker een halve eeuw gespaard van rioleringsproblemen", zegt burgemeester Peter Velle. Ook volgens Aquafin was een termijn van twee jaar nodig om alles opnieuw aan te leggen.

Schade

Sommige buurtbewoners eisen een herstelling van schade aan hun eigendommen. Het gaat voornamelijk om omheiningen, opritten en gevels die barsten vertonen. Tussen de onderaannemers is onenigheid over wie de schade veroorzaakte. Na het bouwverlof gaan de werken aan het Oudenburgse rioleringsnet overigens verder. Dan wordt het gedeelte onder de Waterstraat, Vervlotenweg, Oude Gistelweg en de Noordstraat in Westkerke onder handen genomen. Dan zullen die straten niet meer toegankelijk zijn.