Stedebeek wordt wandelpad: buurtbewoners ongerust

Oppositieraadslid Anthony Dumarey (Open Vld) en burgemeester Ignace Dereeper (CD&V) hebben in de gemeenteraad pittig gedebatteerd over het Stedebeekpad in Oudenburg.

Het stadsbestuur wil de oude beek - nu ingebuisd - van aan de Westkerkestraat over de Hoogwegel en Brouwerijstraat inrichten als wandelpad. De Stedebeek loopt door zo'n twintig percelen. Bewoners zijn ongerust, omdat ze een stuk grond moeten vrijmaken. "De situatie dateert al van de jaren zestig en er is nooit iets met de beek gebeurd. Nu moeten eigenaars in alle haast voor 1 april een stuk van het terrein vrijmaken. Wat gebeurt er al inwoners dit weigeren?", aldus Dumarey. "De provincie, eigenaar van de beek, heeft geen toestemming gegeven voor dit project. Bewoners worden enkel met een aangetekende brief ingelicht. De burgemeester zet het schepencollege buiten spel. Onbegrijpelijk dat zijn 42-jarige politieke carrière zo eindigt."


Burgemeester Dereeper: "Bij elke aankoop worden bewoners ingelicht over de juridische situatie. Ze weten dat een stuk van hun perceel openbaar domein is: de provincie is eigenaar, de stad is beheerder. De grond boven de beek wordt genivelleerd en met gras ingezaaid. Een budget is niet eens nodig. Het idee van een wandelpad bestaat al lang, in 2005 werd er zelfs een studie over gemaakt. Wat er met de niet-vrijgemaakte grond gebeurt na 1 april, zien we dan wel. Het pad zal de verkeersveiligheid verhogen." Dumarey betwist dat. "De weg voor voetgangers wordt net langer én je moet meer straten oversteken." Bewoners beraden zich over juridische stappen. (TVA)