Komen er 15 windmolens langs snelweg in Gistel, Oudenburg en Jabbeke?

Projectontwikkelaars Aspiravi en Storm hopen vijftien nieuwe windturbines te bouwen langs de E40 en A10, verdeeld over het grondgebied van Gistel, Oudenburg en Jabbeke. Het MER-onderzoek loopt en er komen nog bewonersvergaderingen. De bouw is dus nog lang niet zeker.
In Gistel staan al zes windturbines, sinds 2007.
Benny Proot In Gistel staan al zes windturbines, sinds 2007.

Aspiravi en Storm, twee Belgische projectontwikkelaars in hernieuwbare energie, onderzoeken momenteel om in Gistel, Oudenburg en Jabbeke vijftien nieuwe windturbines te bouwen. Dat deelde Oudenburgs burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) mee op de gemeenteraad. In Gistel, waar ten oosten van afrit 5 al sinds 2007 zes windturbines staan aan de zuidkant van de E40, zouden er drie turbines kunnen bijkomen aan de overkant, de noordzijde van de snelweg. Even verderop, al op grondgebied van Oudenburg, zouden er drie windturbines komen: twee ten noorden en eentje ten zuiden van de E40. Nog in Oudenburg, maar in deelgemeente Ettelgem, zouden er langs de A10 twee turbines gebouwd worden aan de zuidelijke kant van de snelweg. En in Jabbeke worden zeven windturbines gepland, allemaal ten westen van het knooppunt A10-E40: twee ten zuiden van de A10, en drie ten noorden en twee te zuiden van de E40.

Een overzichtskaart: de blauwe symbolen geven mogelijke locaties aan voor de nieuwe turbines, de gele tekens duiden de al bestaande windturbines in Gistel aan.
repro TVA Een overzichtskaart: de blauwe symbolen geven mogelijke locaties aan voor de nieuwe turbines, de gele tekens duiden de al bestaande windturbines in Gistel aan.

Positief advies

“De effecten van onder meer geluid, schaduw en mobiliteit worden momenteel onderzocht in een milieueffectrapport”, aldus Dumarey. “Zowel Vlaanderen, de provincie en de gemeenten zelf zijn vragende partij om windmolens op het traject van de E40 tussen Jabbeke en Adinkerke te plaatsen. Dit is het meest windrijke gebied van heel Vlaanderen. Met Oudenburg willen we volop inzetten op duurzame en groene energie. Maar er zijn heel wat obstakels. Zo lopen er gesprekken met Skeyes, het voormalige Belgocontrol, om problemen op te lossen met de luchthavenradar voor de vlieglijnen in de regio. Er zijn ook twee bedrijven die verregaande interesse hebben om in onze regio te investeren. Net als Vlaanderen en West-Vlaanderen geven wij alvast positief advies. De impact is minimaal, want er staan bijvoorbeeld geen huizen langs het traject.”

Ook burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld) van Gistel is positief ingesteld. “Wie kan nu tegen hernieuwbare energie zijn? Als alles correct en volgens de regels verloopt, en de turbines staan niet vlak in iemands tuin, is dit een goed project. Let wel: de exacte positie van de turbines ligt nog niet vast. Hoe dan ook ligt er in die zone alleen maar landbouwgebied en is de bewoning beperkt.” In Jabbeke neemt burgemeester Daniël Vanhessche nog geen definitieve stelling in. “Wij wachten de MER-studie af. En dan is er nog de aanwezigheid van het meteorologisch meetstation van het KMI. In een straal van vijf kilometer rond het station mogen geen turbines komen. Tenzij het KMI er plots een andere visie op nahoudt, blijft die regel van kracht. Ik spreek me nog niet positief of negatief uit over het project. Ik vind het wel jammer dat wij als gemeente pas werden gecontacteerd door de projectontwikkelaars, nadat de eigenaars van de mogelijke gronden al werden benaderd. Dergelijke projecten hebben een altijd impact op de uitstraling van de gemeente en mogelijke woongebieden.”

“Project héél erg onder voorbehoud”

An Schauwbroeck van Aspiravi benadrukt dat het project in een zeer vroeg stadium zit. “De eerste plannen dateren van mei 2018, maar kunnen nog flink wijzigen. Daarom kunnen we nog niks zeggen over de grootte van de turbines, de kracht van de motoren, laat staan de precieze locatie of timing. Dit project staat niet een beetje, maar héél erg onder voorbehoud, zeker gezien de gesprekken met het KMI en luchtverkeersleiding. Er zijn dus veel obstakels en een beperkt aantal oplossingen.” Binnenkort worden bewonersvergaderingen georganiseerd door de projectontwikkelaars.
2 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


  • Linda Roose

    Momenteel moeten we uitkijken naar alle mogelijkheden om groene energie te voorzien in onze provincie. Samen moeten we iets doen voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen.

  • Krist Beirens

    Beirens krist Hou rekening dat te dicht bij de roksemput natuurdomein de grote zaagbek er veel dode vogels zullen vallen door de slagkracht van de wieken! Dit is voor veel vogels een overwinteringsplaats