Stad krijgt Tissenhovemolen cadeau

EIGENAARS WILLEN TOEKOMST VAN EEUWENOUDE STAAKMOLEN VERZEKEREN

Molenaar Edgard Van Droogenbroeck in de Tissenhovemolen die hij nog draaiende houdt.
Ronny DE COSTER Molenaar Edgard Van Droogenbroeck in de Tissenhovemolen die hij nog draaiende houdt.
De Tissenhovemolen in Mater wordt eigendom van de stad. De eigenaars willen de staakmolen schenken om zijn toekomst te verzekeren. "Een verstandige beslissing", vindt molenaar Edgard Van Droogenbroeck. "Een geschenk dat we graag aanvaarden", reageert cultuurschepen Guy Hove.

De Tissenhovemolen staat aan de Jagerij in Mater. Het is een zogenaamde staakmolen: het hele molenkot, dat op een centrale staak draait en kan naar de wind worden gezet. Kruien, noemen molenaars dat. De Tissenhovemolen is een van de twee 'driezolders' in Oost-Vlaanderen en ook daarom uniek. De Materse windmolen heeft de oudste voorgeschiedenis van alle nog bestaande windmolens in Vlaanderen. Hij wordt al in 1218 vermeld. De molen in zijn huidige toestand dateert hoogstwaarschijnlijk van rond 1787. In 1971 werd de molen aangekocht door de Einse kunstschilder Ernest Vandendriessche. Vandaag is hij eigendom van familie Vanderweeën-Vandendriessche. Die wil hem nu schenken aan de stad Oudenaarde.

De staakmolen uit 1787 kreeg in 2006 nog nieuwe wieken.
Ronny De Coster De staakmolen uit 1787 kreeg in 2006 nog nieuwe wieken.

In goede staat

"De molen is in een heel goede staat", weet molenaar Edgard Van Droogenbroeck, die met de vzw Levende Oost-Vlaamse Molens het eeuwenoude werktuig draaiend en in ere houdt. "Door de molen in handen te geven van een openbaar bestuur, nemen de eigenaars een heel verstandige beslissing", vindt hij. "Een molen onderhouden, kost op termijn veel geld. Ik verwacht dat er de komende jaren nog wel meer molens van de hand zullen worden gedaan, omdat de restauratiepremies verlaagd zijn. Vroeger betaalde je als eigenaar van een bescherm monument twintig procent van de restauratiefactuur. Dat eigen aandeel is verdubbeld. Aan de Tissenhovemolen zie ik de eerste jaren nog geen grote kosten. In 2006 zijn er nieuwe wieken aan gehangen en is ook het dak ervan vernieuwd. De stad krijgt hier dus een beschermd monument dat in zeer goede staat is", weet de molenaar.


"De waarde in geld durf ik zo niet meteen schatten. Maar ter vergelijking: de Vinkemolen, die enkele jaren geleden in Zwalm is gebouwd, heeft 400.000 euro gekost", vertelt Van Droogenbroeck, die de molen op de Oost- en Westvlaamse Molendag van 4 oktober open stelt voor het publiek.

Verrijking

Het voorstel van de eigenaars om de molen aan de stad te schenken, komt maandag voor de gemeenteraad. Maar het is nu al duidelijk, dat de stad ermee instemt. "Dit is een zeer welgekomen geschenk, dat een serieuze verrijking betekent van ons cultuur-historisch patrimonium", reageert cultuurschepen Guy Hove (Open Vld).