Gerechtelijke achterstand verminderd

De gerechtelijke achterstand is in Oost - en West-Vlaanderen teruggedrongen, mede door de daling van het aantal assisenzaken. Dat zei de Gentse procureur-generaal Erwin Dernicourt tijdens de jaarlijkse mercuriale. Het hof van beroep heeft de vrijgekomen capaciteit "nuttig besteed", aldus de procureur-generaal. "Het aantal hangende burgerlijke zaken is gedaald en de stock aan burgerlijke zaken is drastisch gedaald. Het aantal hangende correctionele zaken ook en de stock aan nog in te leiden correctionele zaken is nu zelfs onbestaande. De categorie jeugd- en familiezaken volgt in grote lijnen dezelfde tendens. In de correctionele kamers kan men bezwaarlijk nog spreken van gerechtelijke achterstand." Dat er minder assisenzaken waren heeft te maken met de zogenaamde Potpourri-wetgeving. "In 2016 was er slechts sprake van één verwijzing naar assisen tegenover 9 in 2015 en 18 in 2014. Het aantal arresten in die materie kende een evenredige daling van 14 in 2014 over 17 in 2015 naar slechts 8 in 2016", besluit Dernicourt. (JEW)