Francken: "Albanees gezin kon tijdens zomer terugkeren"

UITWIJZING KON VERMEDEN WORDEN VOLGENS KABINET

Staatssecretaris Theo Francken.
Vertommen Staatssecretaris Theo Francken.
"Het Albanese gezin uit Nederename, dat vrijdag door de politie is opgepakt en naar een doorverwijshuis is gebracht met het oog op de repatriëring naar Albanië, bleef haar verblijf in ons land nodeloos rekken door diverse procedures op te starten en kinderen te laten integreren in de illegaliteit", reageert het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) op de zaak.

"Dit gezin had de kans om tijdens de zomervakantie vrijwillig terug te keren. In plaats daarvan koos men voor het opstarten van een nieuwe beroepsprocedure en het verblijf te rekken en over de schoolvakantie te tillen", stelt het kabinet in een reactie op oproepen van het katholieke net en het gemeenschapsonderwijs om uitgewezen kinderen hun schooljaar te laten afmaken.

Klassiek verhaal

Op het kabinet omschrijven ze het dossier als 'het klassieke verhaal'. Het gezin kreeg snel, binnen de zes maanden na de eerste asielaanvraag, eind 2011, een negatieve beslissing en ook in beroep werd de aanvraag afgewezen. Daarop volgde procedure na procedure, maar telkens ving het gezin bot.


"Het gezin kreeg diverse uitnodigingen van de Dienst Vreemdelingenzaken om te spreken over de organisatie en mogelijke ondersteuning bij een vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst, maar kwam nooit opdagen. Deze case bewijst de grote verantwoordelijkheid van de ouders", reageert het kabinet. "Het verblijf nodeloos rekken via het opstarten van diverse procedures en kinderen laten integreren in de illegaliteit, is niet in het belang van deze kinderen. Ingaan op het aanbod van vrijwillige terugkeer, met ondersteuning, zou dat wel geweest zijn."

Nieuwe procedure

Het kabinet wijst er ook op dat het laatste bevel tot uitwijzing half juni werd afgeleverd. "Dat gaf het gezin de kans om het schooljaar af te ronden en ook perfect de tijd om tijdens de vorige zomervakantie terug te keren. "Jammer genoeg stellen we vast dat het gezin besloot om in plaats daarvan opnieuw een procedure op te starten en zo opnieuw hun verblijf te rekken tot aan de start van het nieuwe schooljaar."