Auditeur verwerpt beroep tegen leemontginning

VOLGENS RAAD VAN STATE ZIJN ARGUMENTEN IN PROTEST ONGEGROND

In 2007 was er al een protestmars tegen de ontginning.
Foto Ronny De Coster In 2007 was er al een protestmars tegen de ontginning.
De auditeur van de Raad van State verwerpt het beroep dat enkele buurtbewoners en Natuurpunt, met steun van HOKI en Groen hadden aangetekend tegen de geplande leemontginning in Volkegem en Mater. Volgens de auditeur zijn de argumenten in het protest ongegrond.

Tegenstanders van de geplande ontginning van leem uit grond tussen de Holleweg, Ruiterstraat en Karel Martelstraat in Mater en Volkegem voeren al jaren actie. In 2007 trokken ze nog in een protestmars door de betrokken dorpen. Het lijkt erop, dat ze ook bij het hoogste rechtscollege van het land hun slag niet thuis halen.


De auditeur bij de Raad van State, erkent wel dat elementen zoals geluidshinder, onherroepelijke schade aan het landschap, stofhinder en waterhuishouding onvoldoende zijn onderzocht. Maar oordeelt dat dit onderzoek pas moet gebeuren in een milieueffectenrapport op het moment van milieuvergunningsaanvraag.


"De auditeur gaat daarbij wel voorbij aan het feit dat er voor een afgebakend gebied kleiner dan 10 hectare, wat in Mater/Volkegem als bij wonder het geval is, geen milieueffectenrapport meer wordt voorzien in de vergunningsprocedure", zegt Marc Dumortier.

Niet bij neerleggen

De raadsman van de buurtbewoners en Natuurpunt blijft erop hameren dat het niet kan dat de milderende maatregelen niet bindend zullen zijn, met alle hinder en schade tot gevolg Een definitieve uitspraak door de Raad van State wordt verwacht tegen het einde van het jaar. "Ook wij leggen ons hier niet bij neer en blijven niet stilzitten" kondigen buurtbewoners, HOKI, Natuurpunt en de partij Groen aan.

Verder onderzoek

"We zullen in elk geval in actie schieten op het moment dat de milieuvergunning wordt aangevraagd. Maar ook nu al willen wij alvast zelf de effecten op de waterhuishouding verder laten onderzoeken", klinkt het.

 

"Deze uitspraak is een serieuze slag in ons gezicht", besluiten de buurtbewoners. "Maar nu opgeven is geen optie. De hinder en onherroepelijke schade van deze plannen is te groot. We vestigen onze hoop op de definitieve uitspraak en beraden ons al over wat nog mogelijk is. Er is een veldslag verloren, maar nog geen oorlog"