109 bezwaren tegen nieuwe wijk met 147 woningen in Leupegem: “Berg die plannen toch gewoon op”

Leupegemnaren Nicole Vercruysse  Tania Vandenborre, Steven Bettens en Marc Matton willen dat de stad samen met inwoners bekijkt hoe het terrein anders kan ingevuld worden.
Repro DCRB Leupegemnaren Nicole Vercruysse Tania Vandenborre, Steven Bettens en Marc Matton willen dat de stad samen met inwoners bekijkt hoe het terrein anders kan ingevuld worden.
109. Zoveel bezwaren zijn ingediend tegen de vergunningsaanvraag voor de bouw van een wijk met 147 woningen in Leupegem. Nog deze week geeft de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) haar advies over het omstreden woonuitbreidingsgebied. Daarna moet de stad beslissen. De partij Groen roept samen met buurtbewoners nu al op tot een afkeuring. “Berg die plannen toch gewoon op”, luidt de suggestie naar de stad.

“De belangrijkste argumenten tegen de aangevraagde bouw van deze wijk zijn de impact op de mobiliteit en de daaraan gelinkte luchtkwaliteit. De mobiliteitstoets onderschat het woon-werkverkeer en houdt geen rekening met recente nieuwbouwprojecten in de Vontstraat, Ronseweg en Dr. Honoré Dewolfstraat. Uit de campagne CurieuzeNeuzen is ook duidelijk gebleken dat de luchtkwaliteit in Leupegem nu al slecht is”, vat Groen-gemeenteraadslid Steven Bettens de voornaamste kritiek op het grote bouwproject samen.

Ook waterproblematiek

En er zijn nog wel meer zorgen: de waterproblematiek. “Iedere inwoner van Leupegem herinnert zich de overstromingen van  november 2010.  De oplossing van de projectontwikkelaar is ophoging van het projectgebied. Maar daardoor vergroot de kans op wateroverlast voor omwonenden nog meer. En er is ook de fietssnelweg Kortrijk-Oudenaarde-Gent, die door het gebied loopt: op een paar honderd meter moet het fietspad vier keer een bocht van 90°. Dit is onaanvaardbaar voor een stad die zich als fietsstad profileert”, vindt Bettens.

Enkele van de 109 bezwaarschriften hebben nieuwe informatie gegeven waardoor adviesvragen, bijvoorbeeld aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) volgens Bettens eigenlijk opnieuw zouden moeten gebeuren. Hij vraagt dat de GECORO ook inzage krijgt in de bezwaren, ze evalueert, erover rapporteert en er in haar advies rekening mee houdt.

Kijken naar woonbehoefte    

Of er nood is aan een wijk in Leupegem moet tenslotte ook bekeken worden aan de hand van de woonbehoeftestudie. “Die is recent afgerond en toont aan dat er geen nood is aan een project zoals Vossemeren”, zegt Bettens.       

Nog geen beslissing

Het stadsbestuur heeft in het dossier nog geen standpunt ingenomen, precies omdat de procedure naar aanleiding van het openbaar onderzoek nog loopt. De tegenstanders zien maar één uitweg: “Berg die plannen op en praat met de inwoners van Leupegem om te bekijken welke invulling aan het terrein kan gegeven worden”, luidt de suggestie.
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.