"Riolering belangrijker dan sporthal"

BEWONERS VIJF STRATEN IN OOSTHOVEN EISEN MAATREGELEN TEGEN WATEROVERLAST

Theo Gils en Stan Michielsen met een voorraad zandzakjes.
Jef Van Nooten Theo Gils en Stan Michielsen met een voorraad zandzakjes.
Bewoners van vijf straten in Oosthoven zijn het beu dat hun wijk regelmatig onder water komt te staan. Ondanks de aanvoer van zandzakjes stroomde het water twee keer in drie dagen enkele huizen binnen. De bewoners schreeuwen om een oplossing. "Schrap de plannen voor een extra sporthal en investeer in een betere riolering", vragen ze het gemeentebestuur.

Voor de derde keer in minder dan een jaar liepen de Kleiputstraat, Veestraat, Leemstraat, Weilandstraat en Landbouwstraat in Oud-Turnhout onder water. Vorig jaar op 14 augustus kampte de wijk met zware wateroverlast, een scenario dat zich zowel afgelopen zaterdag- als maandagavond herhaald heeft. "De brandweer heeft zandzakjes gebracht, maar dat kon niet verhinderen dat het water in mijn huis binnenstroomde", vertelt Theo Gils uit de Leemstraat.


Ook bij enkele andere bewoners liep het water de woning binnen. De straten veranderden tijdelijk in rivieren. "We zijn bang telkens als onweersbuien worden voorspeld", zegt bewoner Stan Michielsen. "Sommige bewoners hebben de voorbije jaren al vier keer water in hun woning gekregen. Ook nu weer stond het water twee keer in drie dagen centimeters hoog in de straat. Er zijn al eens pompen geplaatst in de riolering, maar dat is een nepoplossing. We eisen een structurele oplossing, want het wordt hoog tijd dat we hier zonder angst kunnen wonen. Als het gemeentebestuur niets onderneemt, worden we burgerlijk ongehoorzaam en betalen we geen belasting meer aan Oud-Turnhout."


De bewoners van de getroffen straten stellen voor om een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen in hun wijk: apart voor rioolwater en regenwater. Ze beseffen dat deze oplossing niet goedkoop is. "Maar het zou toch een prioriteit moeten zijn", vinden zij. "In Oud-Turnhout bestaat er een wanverhouding binnen de investeringen. Vrijetijdsbesteding is in Oud-Turnhout belangrijker dan zonder angst kunnen wonen. We roepen de gemeente daarom op om een gedurfde ommezwaai te maken in de financiële meerjarenplanning. Schrap de sporthal en verbeter nog deze legislatuur de straten, met scheiding van riool- en regenwater. Want door de wijzigende klimaatomstandigheden zal deze wateroverlast nog vaker voorkomen."

De Leemstraat kwam deze week volledig blank te staan.
Jef Van Nooten De Leemstraat kwam deze week volledig blank te staan.

"Pompen zijn nodig"

Burgemeester Jos Vinckx (CD&V) betreurt dat de bewoners te kampen hebben gehad met wateroverlast. Hij leeft met hen mee en ging zowel zaterdag- als maandagavond urenlang ter plaatse om de situatie op te volgen. "Het rioleringsstelsel dateert van 1967. Door een toegenomen aantal huizen en bewoners ligt er veel meer druk op dat rioleringsstelsel dan vroeger. We maken met de gemeente werk van een oplossing, maar dat is niet zo eenvoudig", vertelt Jos Vinckx. "We moeten oppassen dat het probleem niet verschoven wordt naar een andere wijk. Maar de pompen die er al zijn geplaatst, zijn geen nepoplossing. Zonder die pompen zouden delen van de wijk nog meer onder water stromen, want er bestaateen niveauverschil van twee meter tussen de straten. We zijn niet blind voor de problemen. Twee jaar geleden keken we al met een camera in de riolen om verstoppingen op te sporen."


Nog volgens de burgemeester heeft een oplossing voor de wateroverlast niets te maken met de plannen voor een tweede sporthal. "Er is geld voor cultuur, voor sport, voor openbare werken, ... Iedere dienst heeft zijn eigen enveloppe. Als je deze redenering volgt, hadden we ook het woonzorgcentrum van 8 miljoen euro niet moeten bouwen. Dit probleem kan opgelost in combinatie met een nieuwe sporthal."