Werken achter de rug in Kauwereelstraat en Molenstraat

De wegen- en rioleringswerken zijn net achter de rug in de Kauwereelstraat en in de Molenstraat in Sint-Joris-Weert. De nutswerken begonnen in september 2017, de wegenwerken in januari 2018. De werken in de Kauwereelstraat kostten 1.816.075,42 euro, die in de Molenstraat 366.070,23 euro. De gemeente participeerde in deze werken door de aanleg van een nieuw fietspad.


"Het gescheiden rioleringsstelsel in de Kauwereelstraat tussen de spoorwegbrug en de Neerijsebaan en Beekstraat werd aangesloten wordt op de collector van de Neerijsebaan. Deze is aangesloten op het zuiveringsstation RWZI Huldenberg. Een bijkomende vereiste was de afkoppeling van het zuiver water afkomstig van de gemengde riolering in de Molenstraat. Hiervoor werd een knijp-overstortconstructie gebouwd op het kruispunt van de Molenstraat met de Kleinstraat. Deze werken gebeurden in combinatie met de aanleg van de dijk door de Vlaamse Milieu Maatschappij", wist Adri Daniëls (CD&V), schepen van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening. (SVDL)