RUP Sint-Annaveld verduidelijkt zonevreemde situatie

Rup Sint-Annaveld aan de Waversebaan en de Ruiterschool goedgekeurd en aan openbaar onderzoek onderworpen
Vertommen Rup Sint-Annaveld aan de Waversebaan en de Ruiterschool goedgekeurd en aan openbaar onderzoek onderworpen
Het ontwerp van het Ruimtelijke Uitvoeringsplan “Sint-Annaveld”, wordt aan een openbaar onderzoek onderworpen vanaf deze vrijdag 11 januari. Het Sint-Annaveld grenst aan het Heverleebos en aan het centrum van Oud-Heverlee. Het is tegenwoordig landbouwgebied terwijl het vroeger woongebied was. Dit RUP komt er voornamelijk om de huidige bewoners gerust te stellen, dat ze er mogen blijven wonen. De gemeente plande er ook de bouw van twaalf OCMW-woningen maar dat project werd afgeschoten.

Kersvers burgemeester Adri Daniëls (CD&V) verduidelijkt het dossier. “We wilden er twaalf OCMW-woningen onderbrengen op grond toebehorend tot het OCMW, maar dat werd van hogeraf afgekeurd door de Vlaamse overheid. Die optie is nu verdwenen. Rekening houdende met dat gegeven moesten we het RUP aanpassen. Voor de omwonenden wilden we via dit plan ook duidelijkheid scheppen. Decennia geleden was het nog woongebied, ondertussen evolueerde het tot landbouwgebied. Ondertussen kenden ze hun rechten en plichten niet meer, met dit RUP zien ze hun rechten gevrijwaard en kunnen ze er blijven wonen. Voor het landbouwgebied zijn de mogelijkheden in de toekomst beperkt. Het achtergebied is bosgebied, zodat het uit den boze is om er iets neer te zetten of te realiseren”, wist Daniëls.

Rup Sint-Annaveld aan de Waversebaan en de Ruiterschool goedgekeurd en aan openbaar onderzoek onderworpen
Vertommen Rup Sint-Annaveld aan de Waversebaan en de Ruiterschool goedgekeurd en aan openbaar onderzoek onderworpen

Om alles te verduidelijken werd begonnen met de opmaak van een gebiedsgericht ruimtelijk uitvoeringsplan. De gemeente verantwoordt dit ruimtelijk uitvoeringsplan omwille van zijn ruimtelijke situering en complexe planologische context. “Ruimtelijk sluit dit gebied aan bij het centrumgebied van de deelruimte Oud-Heverlee, maar anderzijds paalt het ook aan aan het Heverleebos. De westelijke grens van het gebied is de Waversebaan waarlangs een aantal belangrijke invullingen hebben plaatsgevonden. Die invullingen hebben allemaal te kampen met een sterke problematiek qua zonevreemdheid. De gemeente opteert voor een conservatief ontwikkelingsperspectief dat zich baseert op het bieden van rechtszekerheid aan de bestaande ruimtelijke structuur, zoals woningen”, klonk het.

Het RUP bestaande uit een toelichtingsnota, stedenbouwkundige voorschriften, een MER-screeningsnota met bijhorende beslissing van de dienst MER (Milieueffectrapportage), het plan met weergave van de feitelijke en juridische toestand en het grafisch plan, werd voorlopig aanvaard door de gemeenteraad. Het ontwerp van dit RUP wordt aan een openbaar onderzoek onderworpen vanaf 11 januari tot en met 11 maart 2019.

Rup Sint-Annaveld aan de Waversebaan en de Ruiterschool goedgekeurd en aan openbaar onderzoek onderworpen
Vertommen Rup Sint-Annaveld aan de Waversebaan en de Ruiterschool goedgekeurd en aan openbaar onderzoek onderworpen

Het RUP “Sint-Annaveld” ligt tijdens die periode ter inzage op de gemeente Oud-Heverlee aan de balie wonen in de Gemeentestraat 10 op de eerste verdieping in Vaalbeek.

Al wie omtrent dit ontwerp bezwaren of opmerkingen heeft, kan deze overmaken aan de Gecoro, Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening, aan de Dienst Ruimtelijke Ordening in de Gemeentestraat in Oud-Heverlee. Een informatievergadering zal nog worden ingepland tijdens de duur van het openbaar onderzoek en zal aangekondigd worden via www.oud-heverlee.be.
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.