Gemeentebestuur kiest voor veiliger inrichting schoolomgeving

Het gemeentebestuur van Haasrode organiseerde deze week een bewonersvergadering. Het onderwerp van gesprek was een verkeersveiligere inrichting in de Haasroodse schoolomgeving. Uit de bewonersvergadering kwam de uitbreiding van 30km-zone naar voor.

Er werd ingegaan op de vraag van de verkeersraad en de bewoners door ook voor het Kerkeveld en de Armand Verheydenstraat een snelheidsbeperking tot 30km/uur op te leggen.

Bloembakken en kleuraccenten

Het is belangrijk dat deze zone zichtbaar is door de inrichting van de straten. Daarom komen er op het pleintje voor café Den Deugniet bloembakken en zullen bijkomende parkeervakken in de Armand Verheydenstraat aan de schooltoegang verkeersvertragend werken. Kleuraccenten voor de kiss& ride-zone en de voetgangersoversteek aan de schooltoegang zullen de aandacht trekken.


In de nauwe Milsestraat, gelegen tussen de Blandenstraat en Den Deugniet, wordt de parkeersituatie duidelijker met vier parkeerzones.

Fietsstraat

"De verkeersafwikkeling in de kleine straten aan de schooltoegang moet veiliger", aldus schepen van openbare werken, Adri Daniëls (CD&V). "Daarom worden de Verbindingsstraat en de Verheydenstraat aan de schooltoegang eenrichtingsstraten in de richting van Bierbeek. We maken werk van de inrit van de Verbindingsstraat naar de schoolparking. Het wordt een fietsstraat die we asfalteren in de zomer, ook daar geldt maximaal 30 km/uur."


"Verkeersdrempels en een afgescheiden voetgangersstrook moeten het veilig houden voor schoolkinderen en andere zachte weggebruikers." (SVDL)