Studie over Sint-Pauluszaal

Het gemeentebestuur van Opwijk laat een haalbaarheidsstudie uitvoeren die de toekomst van de bekende Sint-Pauluszaal in de Processiestraat moet bepalen. De resultaten van de studie moeten nog voor het einde van het jaar bekend zijn. Het voorbije weekend vond in de Sint-Pauluszaal een chirofuif plaats en waren er enkele klachten van omwonenden over geluidshinder. Het gemeentebestuur wil weten of de zaal nog voldoende degelijk is om te renoveren en te isoleren. Is dat niet het geval, dan wordt het gebouw afgebroken. De Sint-Pauluszaal dateert van 1911.


(WDS)