Landbouwers willen Brussel veroveren

Leveranciers van hoeveproducten uit de verschillende Vlaamse regio's rond Brussel verzamelden in het Proefcentrum Pamel voor de voorstelling van het project.
Foto Mozkito Leveranciers van hoeveproducten uit de verschillende Vlaamse regio's rond Brussel verzamelden in het Proefcentrum Pamel voor de voorstelling van het project.
In het Proefcentrum van Pamel werd deze week het project Brussel Lust voorgesteld. Via dat project wil de provincie Vlaams-Brabantse hoeveproducten aanprijzen in de hoofdstad.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet in de toekomst één van de grote afnemers van landbouwproducten uit de Vlaamse Rand worden. Met het project Brussel Lust wil de provincie beide partijen samenbrengen. "Vroeger werden landbouwproducten met paard en kar naar Brussel gebracht", zegt projectcoördinator Ann Detelder. "Maar die tijd is voorbij. Brussel is veranderd, vooral op vlak van verkeer. Je rijdt onze hoofdstad niet zomaar binnen voor een levering."

300 producenten

Al is het aanbod anderzijds groot genoeg. De Vlaamse Rand telt immers driehonderd leveranciers van hoeveproducten. "We hebben hen gevraagd of ze bereid waren om mee te werken en de respons bleek erg positief", aldus Detelder. "Veel land- en tuinbouwers zien Brussel als een nieuwe afzetmarkt. Tegen 2030 wil de overheid dertig procent meer groenten aanbieden in de hoofdstad. Dat biedt unieke kansen voor landbouwers uit bijvoorbeeld het Pajottenland."


Het project loopt tot juni volgend jaar. Na het officiële startmoment wil de provincie afnemers en producenten samenbrengen via de organisatie van onder meer smaakbeurzen. Voorts zullen land- en tuinbouwers intensief begeleid worden om nieuwe marktkansen te creëren. (MEN)