Erkegemse Put wellicht niet gedempt

De visvijver Erkegemse Put in Oostkamp wordt waarschijnlijk dan toch niet gedicht. De provincie besliste om eigenaar Dirk Paridaen geen omgevingsvergunning toe te kennen. Ze volgde daarmee het ongunstig advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC), de gemeente, het departement Omgeving van de Vlaamse overheid en het Agentschap Natuur en Bos. De impact van de werken op de natuur was voor hen een brug te ver en er bestond te veel onduidelijkheid over het effect van de bronbemaling, waarbij het grondwater via een leiding wordt afgevoerd. Bovendien leverde het openbaar onderzoek 183 bezwaren op en ondertekenden 910 personen de onlinepetitie die uitging van de buurtbewoners. Dirk Paridaen wilde de visvijver voor twee derde dempen en nadien verkavelen. Op de plaats van de Erkegemse Put zouden er op termijn zestien woningen gebouwd worden. De eigenaar kan wel nog beroep aantekenen tegen de beslissing van de provincie. Het gemeentebestuur bekijkt of ze via een bestemmingswijziging de vijver kunnen beschermen, zodat er niet langer zou kunnen gebouwd worden. (SDVO)