"Flats in overstromingsgebied? Onbegrijpelijk"

ACTIECOMITÉ TEGEN NIEUWBOUWPROJECT OP SITE OUDE BROUWERIJ

Een actiecomité uit de Sijslostraat protesteert tegen de komst van 56 paalwoningen op de site van de Oude Brouwerij.
Benny Proot Een actiecomité uit de Sijslostraat protesteert tegen de komst van 56 paalwoningen op de site van de Oude Brouwerij.
Verschillende buurtbewoners van de Sijslostraat in Ruddervoorde hebben een actiecomité opgericht tegen de komst van 56 paalwoningen op de site van de Oude Brouwerij. "Dit project komt in overstromingsgebied en is bovendien nefast voor de verkeersveiligheid", stellen ze. Architectenbureau Vont maant aan tot kalmte. "Het overstromingsgevaar wordt net teruggedrongen."

Bouwfirma Bostoen uit Drongen hoopt dit najaar een vergunning binnen te rijven voor de bouw van een prestigieus woonproject langs de Sijslostraat in Ruddervoorde. Op de site van de Oude Brouwerij moeten vier gebouwen op palen komen met telkens 14 appartementen. Bewoners die rond de site wonen, stellen zich ernstig vragen bij het project omdat het pal in overstromingsgebied zou komen en volgens hen ook nadelig zou zijn voor de verkeersveiligheid in het centrum van Ruddervoorde.

Wateroverlast

Zij richtten intussen een actiecomité op en zullen bij de gemeente bezwaarschriften indienen in het kader van het openbaar onderzoek dat donderdagavond afloopt. "Wij kampen hier al jaren met overstromingen en net in dit gebied zou men extra woningen bouwen. Dat is toch onbegrijpelijk?", vindt Valentien Goethals.


"De Vlaamse Milieumaatschappij raadde in 2015 af om op de site woningen te plaatsen, maar toch wil men hiermee doorgaan. Het studiebureau dat het project onder de loep nam, baseert zich op cijfers die stellen dat dit gebied éénmaal om de tien jaar overstroomt. In werkelijkheid is dit veel meer het geval. Onze tuinen staan meer dan eens blank. Bij het woonproject wil men dan wel een dijk aanbouwen, maar wij vragen ons af of dit het probleem niet zal verschuiven."

Hoge woonblokken

Ook bij de verkeersveiligheid in hun straat stellen de bewoners zich vragen, net als bij de architectuur van de gebouwen. "Hoge woonblokken van 14 meter hoog? Die horen niet thuis in een landgebouwgemeente als Ruddervoorde. Vanaf de site zou een straat komen die uitmondt in de Sijslostraat. Dit zal enkel voor meer verkeer en meer onveiligheid zorgen. Het is op die plek erg gevaarlijk om de Sijslostraat in te rijden. Er zijn hier in het verleden al meerdere zware ongevallen gebeurd."

Extra buffer

Het stedenbouwkundig bureau Vont is al 7 jaar bezig met de studie van het project en benadrukt dat het enkel voordelen zal opleveren voor de bestaande én nieuwe bewoners. "Met de aanleg van een dijklichaam zal het overtollige water teruggedrongen worden van het centrum van Ruddervoorde", benadrukt zaakvoerder Youri Vandenberghe. "Bovendien hebben we in de plannen voor een extra buffer gezorgd. Het bestaande maaiveld zal worden uitgegraven waardoor, bij regenval, het water op de site onder de paalwoningen zal blijven staan in een soort poel. Het is een creatieve oplossing om toch te kunnen bouwen in overstromingsgevoelig gebied én levert de kans aan bepaalde fauna en flora om zich op die manier te ontwikkelen. Nee, dit project is in niets meer te vergelijken met dat wat in 2015 afgekeurd werd. Ook naar verkeersveiligheid moeten de buurtbewoners zich geen zorgen maken. Er zullen genoeg doorsteken voor fietsers en voetgangers voorzien worden." Als alle vergunningen in orde komen, hopen de ontwikkelaars het project binnen drie jaar te kunnen opleveren.