Toekomst personeel blijft onzeker

VAKBONDEN EN ACHTERBAN WIJZEN VOORSTEL AVIAPARTNER AF

Foto Benny Proot
Het personeel van Aviapartner en de vakbond hebben gisteren samen het voorstel van de directie bekeken. Ze zullen voorlopig niet ingaan op het voorstel om flexibeler te werken. Het personeel blijft ondertussen met veel onzekerheid achter.

Twee weken geleden raakte bekend dat vrachtmaatschappij ANA Aviation, de grootste klant op de luchthaven van Oostende, verhuist naar Luik. Dat heeft niet enkel grote gevolgen voor de luchthaven, maar het is ook een klap voor Aviapartner. ANA was immers goed voor 75 procent van de luchthavendiensten die Aviapartner in Oostende levert. Er wordt gevreesd dat een groot deel van de 80 jobs in Oostende bedreigd zijn. Het bedrijf heeft zich in de voorbije week beraad over de toekomst in Oostende en kwam met een voorstel naar het personeel, zonder daar de vakbond bij te betrekken. Die vakbond heeft na overleg met het personeel beslist om niet op de voorstellen in te gaan. "De directie vraagt aan het personeel om flexibeler te werken en stelt enkele maatregelen voor als loopbaanonderbreking, brugpensioen, arbeidsduurvermindering en flexibele werkuren. De voorstellen blijven echter zeer vaag. Hoe lang zouden deze maatregelen duren? Wat zijn de garanties dat de mensen hun werk kunnen behouden? We verwachten concrete voorstellen van het bedrijf. De CEO weigert voorlopig ook om Aviapartner als een bedrijf in moeilijkheid te erkennen. Hierdoor kan er geen sociaal plan uitgewerkt worden", vertelt Bjorn Vanden Eynde van ACV Transcom. De vakbonden zullen nu een verzoening aanvragen. "Op 29 mei vertrekt ANA Aviation. We kunnen nu twee dingen doen. Ofwel wachten we af, ofwel verplichten we de werkgever om met ons aan tafel te zitten en na te denken over sociale maatregelen." Bij een verzoening gaat een bemiddelaar rond de tafel zitten met de werkgeversorganisaties en met de vakbond om een oplossing te zoeken. Als men niet tot een akkoord komt, kan een stakingsaanzegging ingediend worden.


De vakbond wil nu concrete voorstellen van Aviapartner. "De werknemers hebben nu geen enkele zekerheid voor de toekomst. Dat vreet aan de mensen. Ze blijven er nog rustig onder en gaan voor het behoud van jobs. Ze konden al staken, maar hebben dat in het belang van het bedrijf niet gedaan", vult Hans Elsen van het LBC NVK aan.

Front

De vakbonden vormen samen één front en zullen vrijdag nog overleggen met de directie en de toekomstige uitbater van de luchthaven Egis.


Het personeel blijft ondertussen verweesd achter. "De mensen zijn boos. Aviapartner verwacht veel van hen, maar ze krijgen niets in de plaats. Er is ondertussen ook geen zekerheid over hun werk of de activiteiten in Oostende. Hopelijk kan Egis soelaas bieden en is er opnieuw een toekomstperspectief. Als er geen nieuwe klanten komen, blijft de toekomst van de luchthaven onzeker", zegt Olivier Van Camp.