Stad wil patrimonium verkopen

KONINGINNEHOF, ARMENONVILLE EN ALBERTSCHOOL MOGELIJK ONDER DE HAMER

De stad overweegt de Armenonville te verkopen.
Benny Proot De stad overweegt de Armenonville te verkopen.
Het stadsbestuur denkt na over de verkoop van vijf gekende gebouwen, zoals de Armenonville en het Koninginnehof. "We hebben nog niets beslist, maar we onderzoeken de piste wel", zegt schepen Johan Vande Lanotte (sp.a).

Het stadsbestuur wil nadenken over de functionaliteit van enkele stadsgebouwen via het autonoom gemeentebedrijf grond- en bouwbeleid (AGGB). Dat komt ter vervanging van het bedrijf voor grond- en bouwbeleid. Zo wordt de verkoop van vijf prominente gebouwen overwogen: de parking van het Europacentrum, het Koninginnehof, de Armenonville, de Albertschool en de site Anklap. "Er is voorlopig niets beslist", wil schepen Johan Vande Lanotte (sp.a) benadrukken. "Momenteel onderzoeken we de piste wel. Een verkoop heeft ook te maken met de contracten en opbrengsten die nu gelden." Wat betreft de parking onder het Europacentrum, het Koninginnehof en café de Armenonville, beide in het Maria-Hendrikapark, wil AGGB de tijd nemen. "We willen de contracten die nu gelden ten gronde onderzoeken en de bijbehorende concessies onder de loep nemen", meldt de schepen nog. Voor de Anklap, in de Leffingestraat, en Albertschool, in de Ooststraat, zijn er al iets concretere pistes. "Voor de Anklap zien we een woonproject weggelegd", vervolgt Vande Lanotte. "We moeten wel rekening houden met de aanwezigheid van twee petanqueclubs. Zij moeten er in de toekomst ook terecht kunnen. Het verst staan we met het concept van de Albertschool. Daar zou het Centrum voor Basiseducatie haar intrek nemen. Dat er met bijvoorbeeld taallessen weer een openbaar nut aan het gebouw gegeven wordt, maakt dat interessant. We moeten ook een oplossing zoeken voor de andere verenigingen die er nu actief zijn." Zo zitten er enkele socioculturele kringen in de Albertschool. Cultuurschepen Hilde Veulemans (CD&V) heeft weet van de plannen. "De cultuurraad komt nu nog bijeen in de Anklap. Maar die bijeenkomsten zouden evengoed in De Grote Post kunnen plaatsvinden. We denken mee aan een oplossing."

Het Koninginnehof.
Het Koninginnehof.

Opbrengst?

Het is nog af te wachten wat de opbrengst van een mogelijke verkoop zou zijn. De verkoop zou goed nieuws zijn voor het autonoom gemeentebedrijf, maar het geld gaat niet richting stadskas. Zo wordt de site van het KTA bijvoorbeeld verkocht om de schulden van het voormalige Bedrijf voor Grond en Bouwbeleid (BGB) af te lossen. "We hebben alvast geen opbrengsten in ons budget ingepland", stelt Vande Lanotte. Schepen Veulemans, ook bevoegd voor Financiën, vervolgt. "De verkoop betekent geen financiële transactie voor de stadskas. Maar als je als stadsbestuur meer dan 200 gebouwen in je portefeuille zitten hebt, moet je durven nadenken over de bestemming en onderhoud ervan."

De Albertschool.
Benny Proot De Albertschool.

Inventaris

Schepen Martine Lesaffre (Open VLD), bevoegd voor het beheer van Stedelijke Gebouwen, licht verder toe. "We gaan een inventaris opmaken van alle stadsgebouwen, zodat we de kwaliteit ervan en de werken die daaraan gekoppeld zijn kunnen inschatten. We zullen dan ook zien welke gebouwen we als stad kunnen afstoten omdat ze niet verder functioneel zijn."


Aan de uiteindelijke bestemming van de gebouwen, zoals de reca-functie van Armenonville en Koninginnehof, zou niet geraakt worden.