Stad wil binnenruimte beter benutten

Oostende projectgronden:blok Voorhavenlaan, Noord Edestraat NIET ZEKER OF DIT BEELD GOED IS
Benny Proot Oostende projectgronden:blok Voorhavenlaan, Noord Edestraat NIET ZEKER OF DIT BEELD GOED IS

Een deel van de bouwblok gelegen tussen de VOORHAVENLAAN, DE VINGERLINGSTRAAT, DE DR. EDUARD MOREAUXLAAN EN DE NOORD EDESTRAAT kan beter benut worden. Hier is er nu een braakliggend terrein, dat privé-eigendom is en een aantal garages.


Sinds de samenwerking tussen vier Oostendse scholen onder de Sint Petrus en Paulus is er een bundeling van gebouwen. Er zijn plannen voor een nieuw gebouw voor bouwopleidingen in de industriezone Kromme Elleboog. Als de bouwafdeling van het VTI naar hier verhuist, zou een deel van de zone van het SINT LUTGARDISINSTITUUT vrij gemaakt worden en gebruikt worden voor woningbouw. Het gaat om een privéproject.


Jeugdhuis OHK en het Centrum voor Basiseducatie delen een pand in de Christinastraat 113. Het Centrum is op zoek naar een nieuwe huisvesting omdat ze te weinig plaats hebben in de lokalen. Daardoor moet ook het OHK verhuizen. Als beide organisaties weg zijn kan een nieuw woonproject in de plats komen.


HOEK NIEUWPOORTSESTEENWEG/ TOEKOMSTSTRAAT. Dit is een voorbeeld van een structurele leegstand, die de stad wil aanpakken. "Deze hoek staat al lange tijd leeg, evenals de aanpalende woningen. Een nieuwe invulling is dringend nodig", zegt Vande Lanotte. Het gaat om privé-eigendom.


De komende jaren zal een nieuw POLITIEKANTOOR gebouwd worden. Het bestaande politiekantoor is eigendom van de regie van de Federale overheid. Met de regie kan gewerkt worden aan een gemengd project wonen en winkelen in de Alfons Pieterslaan. Dit project zou er ten vroegste pas binnen tien jaar komen.


LEFFINGESTRAAT: Op deze plaats is er een leegstaande winkel, die recent is verhuisd. Het perceel is groot genoeg voor een middelgroot project. Het is privé-eigendom.


OPSLAGPLAATS DRUIVENLAAN: Hier was er een stedelijke opslagplaats die niet meer gebruikt werd en die afgebroken is. (LBB)