Stad gaat hartfalen bij sporters tegen

VRAGENLIJST, EXTRA DEFIBRILLATORS EN CURSUS REANIMEREN

Louise Carton en het stadsbestuur hopen dat meer Oostendenaars leren reanimeren.
Foto LBB Louise Carton en het stadsbestuur hopen dat meer Oostendenaars leren reanimeren.
'Oostende gaat HART': met die nieuwe campagne wil de stad hartfalen tijdens het sporten voorkomen. Oostendse sporters worden aangezet om een vragenlijst in te vullen, maar er komen ook extra defibrillators en cursussen om te leren reanimeren. Atlete Louise Carton, die zelf haar papa verloor na een hartstilstand tijdens het sporten, is meter van het project.

De vader van Louise Carton overleed enkele jaren geleden, totaal onverwacht. "Wat me nadien vooral bezighield, is hoe dit is kunnen gebeuren", vertelt Louise. "Papa sportte veel en leefde gezond. Na zijn dood heb ik mij ook laten onderzoeken. Ik was al enkele jaren met topsport bezig, maar had dit nooit eerder gedaan. Het is dan ook belangrijk dat er aan die problematiek meer aandacht gegeven wordt."


Vaak lees en hoor je over jonge mensen die sterven tijdens het sporten. Daardoor lijkt het ook vaak voor te komen, maar sportarts Marc Goethals uit Bredene nuanceert dit. "In België gaat het tussen de 3- en 13-jarigen over 0,6 gevallen per 100.000 inwoners. Tussen 14 en 35 jaar is dat 1 op 100.000 en boven de 35 jaar over 2 à 6 op 100.000. Het probleem is de voorbije jaren ook niet toegenomen, maar één sterfgeval is er natuurlijk altijd één te veel", zegt Goethals.


De dienst Sport van de stad Oostende wil sporters nu aanraden om een vragenlijst in te vullen op de website www.sportkeuring.be. Afhankelijk van het resultaat zal de sporter het advies krijgen om contact op te nemen met een arts.


"In de vragenlijst wordt onder meer gepolst naar plotse sterfgevallen in de familie, en of de sporter bijvoorbeeld vermoeid is na een inspanning of hartkloppingen heeft", duidt dokter Goethals. Daarnaast wordt er ingezet op cursussen om Oostendenaars, als leden van een sportclub, te leren reanimeren of een AED-toestel (defibrillator) te gebruiken. "Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kunnen reanimeren. Bij een hartstilstand is het van cruciaal belang dat er eerst gestart wordt met de reanimatie, en dat iemand anders intussen op zoek gaat naar een AED-toestel", zegt bevoegd schepen Arne Deblauwe (sp.a). Er komen ook nog twee AED-toestellen bij in de Veiling en in sportcentrum De Spui. Daarmee zijn alle sportlocaties in de stad uitgerust met een defibrillator.


Meer informatie over de cursussen vind je op www.oostende.be/sport.