Regionaal voedselplatform in strijd tegen armoede

Het Sociaal Huis werkt samen met de West-Vlaamse voedselbank, noodvoedselhulp-vzw ColSol, het stadsbestuur en andere lokale partners aan een regionaal voedselplatform. Het project kadert in de aanpak van het armoedeprobleem. "Jaarlijks maken in Oostende tussen de 3.000 en 5.000 mensen gebruik van een of andere vorm van voedselhulp", zegt OCMW-voorzitter Vanessa Vens (sp.a). "De jongste jaren is er een stijging merkbaar. Ook in de omliggende gemeenten zijn er jaarlijks enkele honderden mensen die er noodgedwongen een beroep op moeten doen."


Concreet gaan de organisaties aan de slag met voedseloverschotten. "Per jaar gaat er in Vlaanderen ongeveer twee miljoen ton voedsel verloren. Een groot stuk daarvan is consumeerbaar. De stad stelt een loods in de Blauwkasteeltstraat 106 ter beschikking. Enerzijds wordt deze loods ingericht als een overslagpunt van waaruit voedselhulp regionaal verdeeld wordt aan de hulporganisaties uit de brede regio."


Ook via ColSol worden voedseloverschotten uitgedeeld. In periodes van grote aanvoer van groente en fruit, worden de producten ingevroren of verwerkt tot bijvoorbeeld soep.


Het project wordt dit jaar vormgegeven en start in 2019. (TVA)