Opschorting van straf voor priester die lekkende olietank maar niet verwijdert

Rechtbank Kortrijk
Alexander Haezebrouck Rechtbank Kortrijk
Een 67-jarige priester uit Oostende is veroordeeld omdat hij als bestuurder van de vzw Parochiale Werken Heilig Hart enkele maatregelen van het stadsbestuur nog altijd niet heeft uitgevoerd. Hij liet een lekkende olietank van de vzw niet verwijderen. De priester kreeg de opschorting, de vzw moet wel een boete van 3.000 euro betalen. 

Eind 2015 liep een woning vlakbij de parochiezaal schade op door een lekkende olietank. Onderzoek wees uit dat een oude ondergrondse mazouttank van de parochiezaal aan de oorzaak lag. Het stadsbestuur van Oostende beval de eigenaar, de vzw Parochiale Werken Heilig Hart, om de bodem te saneren en de tank te verwijderen. Dat gebeurde nog altijd niet, en dus dagvaardde het parket de priester en nog een lid van de vzw. Volgens de priester hadden ze wel degelijk alles gedaan om het opgelost te krijgen, maar mochten ze niets ondernemen van hun verzekeraar. Die stelde op zijn beurt zelf een deskundige aan die oordeelde dat het niet bewezen was dat de schade aan de woning te wijten was door het lek in die mazouttank. Volgens de pastoor wilde hij geen werken laten uitvoeren tegen het advies van de verzekeraar in. De rechter oordeelde de priester en nog een lid van de vzw schuldig aan het niet nakomen van de bestuurlijke maatregelen, maar legt hen nu dus geen straf op. 
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.