Heibel over internetvergoeding voor OCMW-raadsleden

Er is commotie ontstaan over een internetvergoeding voor OCMW-raadsleden in Oostende. "Het OCMW stelt zelf voor om hier maandelijks 42,90 euro voor op te vragen, met terugwerkende kracht tot 2013. Dat betekent bijna 2.500 euro per raadslid. Wij wisten niet eens dat de vergoeding bestond", stelt N-VA.

"Gemeente- en OCMW-raadsleden hebben het recht om de bewezen kosten voor hun mandaat terug te vragen aan de stad of het OCMW", vertellen N-VA-oppositieraadsleden Sofie Defever, Vanessa Brysse en Lieven du Gardein. "Die kosten worden vergoed met een vast maandelijks bedrag van 70 euro per fractielid. Maar onlangs kregen de OCMW-raadsleden een mail, waarin het OCMW voorstelt om een maandelijkse internetvergoeding van 42,90 euro op te vragen, met terugwerkende kracht tot 2013. Dat betekent bijna 2.500 euro per raadslid. De fracties worden al voldoende ondersteund, een extra internetvergoeding is voor ons niet nodig. OCMW-raadsleden passeren twee keer langs de kassa."


OCMW-voorzitter Vanessa Vens (sp.a) nuanceert: "De administratie vergat bij de installatie van de OCMW-raad in januari 2013 om de nieuwe raadsleden in te lichten over de internetvergoeding. Die werd in een van de vorige legislaturen goedgekeurd. Bij twee raadsleden (Raymonde Declercq en Patrick Deschuytter, red.), die al in vorige legislatuur zetelden, liep de korting door. Om iedereen gelijk te behandelen, informeerden we nu alle raadsleden. Let wel: niémand passeert twee keer langs de kassa. De vergoeding wordt toegekend aan de fractie óf aan het individu. Onze financieel beheerder ziet daar strikt op toe. Of we de vergoeding kunnen afschaffen? Natuurlijk. Ik wil dat gerust bespreken met de fracties." Sp.a-raadslid Raymonde Declercq plaatst nog een kanttekening. "De beslissing over de vergoeding dateert van toen de meeste raadsleden nog geen internet hadden, terwijl wél werd ingestapt in een online dataprogramma. Zo zou iedereen de raden en comités kunnen voorbereiden. Bij het begin van de legislatuur ontving elk raadslid ook een laptop. Daar maakte N-VA dan geen opmerking over." (TVA)