Burgemeester wil polarisatie aanpakken

JOHAN VANDE LANOTTE STELT BOEK 'DE STAD IS DE WERELD' VOOR

Burgemeester Johan Vande Lanotte stelde gisteren zijn boek voor.
Benny Proot Burgemeester Johan Vande Lanotte stelde gisteren zijn boek voor.
Burgemeester Johan Vande Lanotte heeft een boekje uitgebracht 'De stad is de wereld'. Zelf noemt hij een gewetensonderzoek maar zie het ook gerust als een blik op waar hij nog naartoe wil als hij opnieuw verkozen wordt. Hij wil immers nog één termijn uitdoen. Er staan enkele opmerkelijke voorstellen in zoals het aanstellen van straatmanagers, die dan betaald zouden worden naargelang het aantal inwoners die deelnemen aan een activiteit.

Johan Vande Lanotte is ondertussen al twee jaar burgemeester van Oostende. Bij zijn aankomst in het stadhuis van Oostende werd hem al snel duidelijk dat er anders gewerkt wordt dan hij de voorbije 20 jaar in Brussel gewoon was.


"Ik ben beginnen nadenken over wat nu de essentie is van mijn rol als burgemeester. Wat ben ik aan het doen en wat moet een stadsbestuur doen. Ik schrijf dat graag neer met concrete voorbeelden en voorstellen", licht Vande Lanotte toe. In het boek belicht hij waarom de stad volgens hem een belangrijke rol heeft om het wij tegen zij-denken aan te pakken. "Op stedelijk niveau kunnen we een positieve gemeenschappelijkheid creëren, waar verschillen in leeftijd, religie, afkomst, klasse, overtuiging of woonplaats niet langer tot verdeeldheid, maar tot extra kansen leiden", pent Vande Lanotte neer.

Kinderopvang

Hij biedt ook concrete ideeën waarvan enkele eigenlijk al in uitvoering zijn en andere ongetwijfeld moeilijker zijn om in de praktijk om te zetten. Zo pleit hij ervoor om kinderen minstens twee dagen naar de kinderopvang te laten gaan en dat de stad de helft van de kosten op zich neemt. "Dat zal geld kosten, maar net als bij het plan Kansen voor kinderen kunnen we het budget in zes jaar opbouwen. Studies wijzen uit dat kinderen in de kinderopvang al heel wat sociale vaardigheden aanleren."


Nog een opvallend voorstel is het Stedelijk Investeringsfonds voor Samenprojecten.


"Nu leent de stad geld bij banken aan een intrest aan 3 procent. De inwoners hebben spaargeld die nog geen 0,1 procent opbrengt op de bank. Waarom niet lenen bij de Oostendenaars aan 2 procent? Zo verdienen de inwoners meer aan hun geld en moeten wij minder intrest betalen. Ze worden zo ook betrokken bij de bouw van bijvoorbeeld een kinderdagverblijf of een ontmoetingscentrum."

Straatmanagers

Tenslotte roept Vande Lanotte straatmanagers in het leven. Nu zijn er 56 straatfeesten in Oostende, maar de burgemeester wil nog meer mensen op straat krijgen en wil dat doen met iemand die zich daar volledig voor inzet om mensen naar buurtactiviteiten te krijgen en zelfs betaald zou worden naargelang de aanwezigheid.


Dat zijn boek nu verschijnt, een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen is volgens de burgervader toeval. "Ik wou het eigenlijk in juni af hebben, maar dat is niet gelukt."


Voor wie is het boek interessant? "Ik heb in de eerste plaats voor mezelf geschreven, maar ik wil mensen ook overtuigen dat als ze zich niet goed voelen in de maatschappij dat het kan helpen om mee te participeren. Dat is hoe ik het zie", besluit Vande Lanotte. 'De stad is de wereld', Polis, 95 blz., 15 euro.