"Tunnel zou veel problemen oplossen"

STAD OOSTENDE TEVREDEN DAT OPTIE WEER OP TAFEL LIGT

De optie voor een tunnel onder het drukke kruispunt van de Elisabethlaan en de Torhoutsesteenweg ligt weer op tafel.
Foto Benny Proot De optie voor een tunnel onder het drukke kruispunt van de Elisabethlaan en de Torhoutsesteenweg ligt weer op tafel.
Komt er toch een tunnel onder het kruispunt van de Elisabethlaan en de Torhoutsesteenweg? De optie ligt wat Vlaanderen betreft opnieuw op tafel, en daar is schepen Jean Vandecasteele (sp.a) heel blij mee. Want de huidige situatie veroorzaakt lange wachttijden en veel sluipverkeer. Gevaarlijk voor de leerlingen die vandaag terug naar school gaan.

De problemen rond de Torhoutsesteenweg blijven aanhouden, en het blijft wachten op een langetermijnoplossing. De aanpassingen die in april gebeurd zijn, maken het dan wel wat veiliger voor fietsers, de files zijn tegelijkertijd ook een pak langer. Daardoor zoeken veel automobilisten een alternatieve route via de omliggende woonstraten. Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer was de heraanleg van het kruispunt een kortetermijnoplossing. "Een tunnel bleek budgettair niet haalbaar. Om de veiligheid te verhogen, werd gekozen voor een herschikking van het kruispunt. Op middellange termijn zal het Agentschap onderzoeken of een kortere tunnel tot de mogelijkheden behoort", zegt Dirk Vanhuysse, directiesecretaris van AWV.


Het Agentschap zegt dat er enkele tijdelijke problemen zijn die de situatie bemoeilijken. "Zo zijn er de werken langs het kanaal in Snaaskerke. Heel wat verkeer van Torhout kan zo niet naar Oostende en Bredene via de Gistelsesteenweg. Ook de werken in de afgesloten Nieuwpoortsesteenweg leiden het verkeer naar de N33." Kort na de openstelling van het kruispunt eind april had het Agentschap al enkele aanpassingen doorgevoerd om de doorstroming te verbeteren. "Momenteel zijn wij bezig met een volledig nieuw plan om de lichtenregeling te optimaliseren. Hiervoor zijn echter bijkomende telgegevens nodig."

Aandringen

De stad is niet tevreden met de situatie. "We blijven bij Vlaanderen aandringen op structurele oplossingen en de nodige financiering", zegt schepen Jean Vandecasteele. "Ik ben blij dat de optie van een tunnel terug onderzocht wordt. De tunnel blijft de enige goede optie en was trouwens een voorstel van het Gewest. Minister Hilde Crevits (Cd&V) was akkoord om het plan uit te voeren, maar dan kwam Ben Weyts (N-VA) en hij heeft de uitvoering geblokkeerd."


De veiligheid op de volledige Elisabethlaan moet beter. "Onze queeste is om alles zo veilig mogelijk te maken. Op de Elisabethlaan tussen de Seringenstraat en de Eendrachtstraat gebeurden in drie jaar tijd 36 letselongevallen op de verschillende kruispunten, waarvan zes ter hoogte van de Torhoutsesteenweg, zes ter hoogte van de Stuiverstraat en dertien ter hoogte van de Seringenstraat. Daarnaast waren er ook vijftien ongevallen met stoffelijke schade."


Met een tunnel kunnen volgens Vandecasteele veel verkeersproblemen opgelost worden . "Je neemt de helft van het verkeer weg, waardoor je meer tijd krijgt om bovengronds aparte groenfasen te creëren zonder bijkomende files. Ik wacht het voorstel van AWV nu af, maar het is goed dat de mogelijkheid van een tunnel weer onderzocht wordt."