"Mu.ZEE 2.0 moet dé cultuurparel worden"

GROEN LANCEERT VOORSTEL OM MUSEUM BETER TE ONDERSTEUNEN

Wouter De Vriendt, Natacha Waldmann, André Baert en Dorian Van der Brempt willen Mu.ZEE een nieuwe impuls geven.
Foto Timmy Van Assche Wouter De Vriendt, Natacha Waldmann, André Baert en Dorian Van der Brempt willen Mu.ZEE een nieuwe impuls geven.
Een grotere visibiliteit en een verkeersvrij plein. Het zijn maar enkele voorstellen van Groen om Mu.ZEE in de Romestraat te ondersteunen. "We geloven in de wijk en willen van het museum dé cultuurparel van Oostende maken."

Eind augustus raakte bekend dat Mu.ZEE door de Vlaamse museumcommissie, die subsidieaanvragen van musea beoordeelt 'nipt onvoldoende' scoort. In het verslag wordt de vernieuwde Ensor- en Spilliaertvleugel bejubeld, maar zijn er vragen bij 'het onderzoek en bij de bezoekerscijfers en bezetting'. Voor Groen is dat het signaal om een vernieuwend plan te lanceren om Mu.ZEE een impuls te geven. "Onze voorstellen kwamen tot stand na intense gesprekken met de belangrijkste cultuurspelers in de stad", vertellen André Baert en Dorian Van der Brempt, cultuurexperten bij Groen.

Betere bewegwijzering

"Mu.ZEE moet dé cultuurparel van Oostende worden. Eerst moet de bewegwijzering naar het museum beter, zowel vanuit het station als het Leopoldpark. Nu hangt er slechts een bordje nabij de Mercator. Niet iedereen grijpt snel naar de smartphone. We zien het ruimer. De afstand tussen het Leopoldpark, waar veel (cultuur)events plaatsvinden, en Mu.ZEE is kort, maar een visuele verbinding ontbreekt. Creatieve voetpadtegels en een verkeersvrije boulevard in de Leon Spilliaertstraat, tussen het park en de Alfons Pieterslaan, zijn mogelijk. En vlak voor Mu.ZEE, kan een verkeersvrij plein komen met bankjes, terrassen, groen en de lang gevraagde fietsenstalling. In Mu.ZEE zelf kan er een café komen op het gelijkvloers en een aantrekkelijker onthaal. Vlaggen aan de anders kale gevel verhogen de zichtbaarheid. Dat alles zorgt ervoor dat iedereen letterlijk en figuurlijk sneller de weg vindt naar het museum. Bovendien stellen we voor om een dag per maand Mu.ZEE - en andere musea - gratis toegankelijk te maken. Zoals mensen afspreken in De Grote Post, zou zoiets ook moeten kunnen in Mu.ZEE. Bovendien zouden onze plannen ook de achterliggende wijk heropwaarderen, waar veel leegstand en verloedering is. Nochtans bezit de wijk rond de Romestraat ontzettend veel potentieel."

Literair festival

Wouter De Vriendt en Natacha Waldmann pikken in. "Om de troeven van Oostende beleidsmatig beter uit te spelen, is het beter de bevoegdheden cultuur en toerisme bij één schepen onder te brengen. Dat moet de onderlinge afstemming verbeteren en de stad op weg zetten naar de titel van 'Europese culturele hoofdstad' Om die titel binnen te halen willen we inzetten op literatuur. Een volwaardig literair festival moet de lacune van vandaag invullen. Tot slot stellen we voor dat een adviesraad voor kunst in de openbare ruimte vanuit Mu.ZEE wordt gestuurd met externe en eigen experten."