"Mossel of schelp van golfbreker geplukt? Niet opeten!"

EXPERTS WAARSCHUWEN STRANDGANGERS VOOR SCHELPDIEREN

Jan Seys van het Vlaams Instituut voor de Zee met een schaalhoren, een soort zeeslak.
Benny Proot Jan Seys van het Vlaams Instituut voor de Zee met een schaalhoren, een soort zeeslak.
Wie emmers vol schelpdieren van een golfbreker plukt zonder vergunning, riskeert een GAS-boete. Dat bevestigt de politie na de hetze rond een opgedoken foto. "Maar grootschalige wildpluk komt bijna nooit voor." Eens een mossel of schelp plukken, is dus geen probleem. Maar opeten doe je beter niet.

De waarschuwing komt er nadat een foto is opgedoken van twee mannen die volle emmers schaalhorens plukken op een golfbreker in Oostende. "Voorlopig zijn er geen aanwijzingen dat de populatie van schaalhorens aan de Belgische kust in gevaar is. Zeker niet aan de hand van één enkele foto van twee mannen op een golfbreker met enkele emmers schaalhorens naast zich. Maar als iedereen dit doet, komt de biodiversiteit wél in gevaar. De populatie zou jaren nodig hebben om zich te herstellen", zegt Jan Seys van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ). Schaalhorens of puntkokkels zijn zeeslakken die enkele jaren nodig hebben om volwassen te worden. Ze komen voor op rotsen die onderhevig zijn aan getijdenwerking, zoals golfbrekers.

De schaalhoren vind je op kaaien en golfbrekers.
Benny Proot De schaalhoren vind je op kaaien en golfbrekers.

Specialiteit op Madeira

"Bij ons worden die schaaldieren normaal gezien niet gegeten en je vindt ze nergens in viswinkels of restaurants. Enkel op het eiland Madeira zijn ze een lokale specialiteit en worden ze gekweekt en gegeten", gaat Seys verder. Toch zijn enkelingen ernaar op zoek en nemen ze er dus volle emmers van mee naar huis. Met een mesje zijn ze eenvoudig te plukken. "Of misschien belanden de schaalhorens in de handel, wie weet. Net daarom is het vrij gevaarlijk. De schaalhorens nemen zoals andere schelpdieren toxische stoffen op die in zee worden geloosd. Je kan er ziek van worden, net zoals van het eten van wilde mosselen. Die zijn zelfs nog gevaarlijker omdat ze bepaalde giftige algen opnemen. Eet dus nooit schelpdieren die je plukt langs kaaien of golfbrekers", aldus Seys.

Ogen open

Het plukken en eten van schelpdieren is niet enkel schadelijk voor de gezondheid en de biodiversiteit, maar ook strafbaar. "Grootschalige wildpluk van schelpdieren wordt bestraft met een GAS-boete tot 250 euro. Uiteraard schrijven wij geen boetes uit voor mensen die bijvoorbeeld een mossel plukken. Enkel voor grootschalige exploitatie", zegt commissaris Alain Peeters van de afdeling Milieuhandhaving van de Oostendse politie. "Maar bij de lokale politie noch bij de scheepvaartpolitie is de grootschalige wildpluk van schelpdieren een gekend fenomeen. Ooit was dat anders, want het fenomeen staat vermeld in de Kustcodex. In elk geval houden wij onze ogen open."