Woonzorgcentrum loost afvalwater in gracht die uitkomt op riolering

De voorbije dagen liepen er door een technisch probleem liters afvalwater van woonzorgcentrum Klateringen naar een open gracht tussen de Polderbaan en de Centrumlaan. Oppositiepartij N-VA beschuldigt het woonzorgcentrum van vervuiling.

"In eerste instantie viel de vervuiling nog mee, maar om de herstelling uit te voeren, werd ook het bezinksel uit de put bewust naar de beek gepompt", klinkt het.

Dreigbrief

N-VA-gemeenteraadslid Joost Arents is buurtbewoner: "Net als alle andere aangelanden kreeg ik enkele maanden geleden een dreigbrief van het WZC Klateringen waarin in niet mis te verstane woorden stond dat zij een pv zouden laten opstellen tegen iedereen die nog afval zou gooien in de gemeenschappelijke open gracht. Er werd zelfs vermeld dat de kosten voor opruiming, 37.000 euro, zouden worden verhaald op de sluikstorters. Het is dan ook hallucinant dat net het WZC nu zelf voor zware vervuiling van de beek zorgt door vervuild afvalwater in de beek te lozen", aldus Arents.


OCMW-voorzitter Lieven Meert (Samen/sp.a) nuanceert: "Het afvalwater van de keuken wordt verzameld in een put en wordt vandaar recht naar de riolering gepompt. De aansluiting was echter stuk, waarop er een firma werd gebeld die het woensdag heeft hersteld. Intussen moest de keuken echter blijven werken voor de bewoners van het WZC en heeft de technische dienst het water via de gracht naar de riolering gepompt", zegt Meert.

Open riolering

"De gracht is echter een soort open riolering, die uitmondt in de gewone riolering en niet in de Dender. Het is dus niet zo dat het water in de natuur is terechtgekomen. Indien er in het gras vetresten zouden achtergebleven zijn, dan zullen we die laten weghalen. De brief hadden we - los hiervan - gestuurd omdat buurtbewoners in de gracht op ons domein afgemaaid gras dumpten, wat tot een verstopping kon leiden.


"We hadden hen gevraagd dat niet meer te doen en erbij vermeld dat het 37.000 euro zou kosten om de gracht leeg te ruimen. Sindsdien hebben we geen meldingen meer gekregen en moesten die kosten dus niet worden gemaakt", aldus Meert.


(CVHN)