Stad geeft negatief advies voor vergunning leemontginning

Het Ninoofse stadsbestuur geeft een negatief advies voor de vergunningsaanvraag voor leemontginning in de Diepe Straten achter de woonwijk Hof ter Duyst. Er zijn heel wat bezwaren ingediend en de actiegroep 'Red de Diepe Straten' zette een petitie op. Het bestuur onderschrijft in haar advies de bezwaren van het buurtactiecomité. "De aanvraag overschrijdt de krijtlijnen die oorspronkelijk door het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) werden uitgezet en daardoor ook de draagkracht van de omliggende straten", klinkt het. Burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) ziet een probleem in de volledige opvulling van de site met 700.000 m³ grond, wat de meeste vrachtbewegingen met zich meebrengt: "Die opvulling strookt niet met de bepalingen van het PRUP, die stellen dat aanvulling enkel in functie van de nabestemming als stadsrandbos kan. Afwerken van taluds of een beperkte aanvulling om kwalitatief groen toe te laten kan dus, maar de putten volledig opvullen niet.", aldus De Jonge. "Die volledige opvulling is ook nooit voorwerp geweest van een openbaar onderzoek. Aangezien juist de opvulling de grootste impact heeft op de omliggende wijken, maakt dit een goedkeuring van deze aanvraag problematisch", zegt schepen van Leefmilieu en Mobiliteit Wouter Vande Winkel (Samen). "De afweging van de verschillende routes is bovendien bijzonder summier en er worden ook geen garanties geboden over de spreiding van het aantal vrachtbewegingen." (CVHN)