Skatepark wordt vernieuwd door jongeren zelf

Het skatepark aan het Ninoofse stadspark wordt momenteel vernieuwd en aangepast. Er komen onder meer andere toestellen. "De grote skateramp blijft behouden, maar daarnaast worden twee grote toestellen vernieuwd", vertelt Koen Arijs van de jeugddienst. "De nieuwe toestellen zijn gelijkaardig aan de bestaande, maar zullen een lichtjes andere opstelling hebben en wat hoger komen." De jongeren die het skatepark gebruiken, steken zelf de handen uit de mouwen om, onder begeleiding en coördinatie van de firma Hectik Skateramps, de werken zelf uit te voeren. "Een tiental vrijwilligers, vooral bmx'ers, zullen de toestellen in elkaar zetten en bouwen het skatepark dus zelf. Uiteraard worden ze begeleid en worden de werken gecoördineerd door de firma." Ook bij de bouw van het skatepark, dat al sinds 2009 bestaat, gingen jongeren zelf aan de slag. De vernieuwing komt er gezien de leeftijd en het veelvuldig gebruik van het skatepark. Drie jaar geleden kaartten de jongeren nog de gladheid van de toestellen aan. "Er was sowieso budget voorzien om het park aan te passen, hetzij door iets te doen aan de gladde toplaag, hetzij om de toestellen zelf aan te pakken. De gladheid is er alleen in een bepaalde periode dat er stuifmeel is. We hebben met de jongeren alle mogelijke opties bekeken, maar de conclusie was dat er niets aan te doen is, behalve dan meer opletten in die periode", aldus Arijs. Er is volgens hem zo'n 20.000 euro budget voorzien voor de werken, die tegen het einde van de paasvakantie klaar zijn. "We kozen de paasvakantie omdat de meeste jongeren die meehelpen nog naar school gaan. De andere jongeren zullen wat geduld moeten hebben." (CVHN)