Nog dit jaar 112 extra gratis parkeerplaatsen

MEER RUIMTE OP MALLAARD- EN HEILIGE HARTENPARKING

De parking langs de Mallaardstraat zal worden heraangelegd en krijgt 50 extra parkeerplaatsen.
Claudia Van den Houte De parking langs de Mallaardstraat zal worden heraangelegd en krijgt 50 extra parkeerplaatsen.
Twee gratis stadsrandparkings worden nog dit jaar aangepakt om extra parkeerplaatsen te creëren. De parking in de Mallaardstraat wordt heraangelegd en de Heilige Hartenparking in de Onderwijslaan wordt uitgebreid.

Parkeren in het centrum blijft nog altijd een probleem in Ninove, vooral op drukke momenten. Er zijn slechts enkele parkings waar er gratis geparkeerd kan worden, waaronder de Mallaardparking, de parking tegenover het Twijnsterplein, die op termijn verdwijnt (80 plaatsen), en de stationsparking - die een eindje van de winkelstraten ligt. Sinds eind 2015 kan er buiten de schooluren, in het weekend en op vakantiedagen ook gratis geparkeerd worden op de parking van Heilige Harten in de Onderwijslaan. Die parking blijkt populair te zijn. "De mensen hebben echt hun weg gevonden naar de parking. Zeker op drukke momenten staat ze meestal vol", aldus schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel (Samen/Groen).


Daarom werkt de stad momenteel aan een overeenkomst met het Heilige Harten om de parking uit te breiden. "De onderhandelingen met het 'Zusterhuis' zijn nog aan de gang om te zien wat er precies moet gebeuren. De parking telt nu 90 parkeerplaatsen en zou worden uitgebreid tot 144 parkeerplaatsen, een uitbreiding van 54 plaatsen dus. Bovendien heeft schepen van Personeel Paul De Schepper (Samen/CD&V) onderhandeld om ervoor te zorgen dat de parking nadien binnen de schooluren ook door het stadspersoneel gebruikt kan worden. Daardoor komen er een 50-tal parkeerplaatsen in de Onderwijslaan en de Centrumlaan die nu nog worden gebruikt door het stadspersoneel vrij voor shoppers", vertelt Vande Winkel. "De overeenkomst moet rond de zomer rond zijn. De parking krijgt tegen juli ook verlichting."


Ook op de parking in de Mallaardstraat komen er extra parkeerplaatsen, al gaat het hier niet echt om een uitbreiding. "Momenteel kunnen er 80 tot 90 wagens parkeren, maar het parkeren gebeurt op een heel ongestructureerde manier. Door een betere schikking en een maximale benutting van de oppervlakte, zullen er na de heraanleg 140 parkeerplaatsen zijn", zegt Vande Winkel.


De gemeenteraad zette recent het licht op groen voor de heraanleg van de parking. Die wordt geraamd op bijna 530.000 euro, een vrij hoge kostprijs. "Dat heeft te maken met de watertoets, die maakt dat er wadi's als bufferbekken moeten worden voorzien en er met waterdoorlatende materialen moet worden gewerkt", vertelt schepen van Openbare Werken Henri Evenepoel (Open Vld). "De werken zouden na de zomerverlofperiode moeten starten en zullen zo'n twee maanden duren."


Achter het voormalig Chinees restaurant op de Graanmarkt dat de stad aankocht, komen er ook zo'n acht extra plaatsen. De stad bekijkt ook of er achter de rijhuizen aan het Paul de Montplein extra parking gecreëerd kan worden.

Het aantal bijkomende parkeerplaatsen in Ninove.
Het aantal bijkomende parkeerplaatsen in Ninove.


Video