Nieuwe coalitie wil inzetten op veiligheid en vraagt meer middelen aan Vlaanderen

Krappe meerderheid staat voor grote uitdaging

De nieuwe coalitie met Henri Evenepoel (Open Vld), Marc Torrekens (Open Vld), Katie Coppens (Samen), Joost Arents (N-VA), burgemeester Tania De Jonge (Open Vld), Wouter Vande Winkel (Samen), Michel Casteur (Open Vld) en Alain Triest (Open Vld).
Claudia Van den Houte De nieuwe coalitie met Henri Evenepoel (Open Vld), Marc Torrekens (Open Vld), Katie Coppens (Samen), Joost Arents (N-VA), burgemeester Tania De Jonge (Open Vld), Wouter Vande Winkel (Samen), Michel Casteur (Open Vld) en Alain Triest (Open Vld).
De nieuwe coalitie die op het laatste moment nog werd gevormd in Ninove, zonder Forza Ninove, wil inzetten op veiligheid. Ze hoopt zo zieltjes te winnen en het tij over zes jaar te kunnen keren. Tania De Jonge (Open Vld), die al afscheid had genomen, blijft burgemeester en vraagt de Vlaamse en federale regering meer middelen voor Ninove. De zeer nipte coalitie staat voor een grote uitdaging. Intussen krijgt Joost Arents, de N-VA’ er die tegen de visie van zijn partij een coalitie sloot met Open Vld en Samen, de volle laag.

Meer dan twee maanden na de verkiezingen werden er woensdagavond om 23.30 uur, een half uur voor de deadline, toch nog voordrachtsaktes voor een nieuw schepencollege ingediend. N-VA-verkozene Joost Arents had, tegen het standpunt van zijn partij om in oppositie te gaan in, enkele dagen ervoor contact opgenomen voor een gesprek met huidig burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) om toch nog een coalitie te vormen met Open Vld en Samen. Woensdagavond kwam het tot een akkoord en zo werd een verkiezing van de schepenen via geheime stemming - en wellicht een minderheidsbestuur - op het laatste nippertje nog vermeden. 

Joost Arents krijgt heel wat kritiek over zich heen voor zijn beslissing, niet alleen binnen zijn eigen partij, maar ook heel wat Ninovieters zijn misnoegd dat Forza Ninove met een monsterscore van 40 procent niet mee zal besturen. “Toch kreeg ik ook positieve reacties van mensen die het appreciëren dat ik mijn nek uitsteek om Ninove uit de impasse te halen”, zegt Arents. “Er kwam maar geen oplossing. Guy D’haeseleer heeft me de hemel beloofd, maar dat was voor mij zoveel bruggen te ver”. Hij kreeg naar eigen zeggen twee schepenmandaten aangeboden. “Maar ik ga niet voor postjes”, aldus Arents.

Zowel De Jonge als Arents benadrukken dat er eerst vooral rond een aantal belangrijke inhoudelijke beleidsaccenten werd gepraat. “Wij beseffen dat er heel wat boosheid en ontgoocheling is, vooral bij de kiezers van Forza Ninove, maar we zijn van plan om daarmee ook rekening te houden”, vertelt De Jonge. “Het is de bedoeling dat die accenten in het beleid terugkomen en dat we op die manier de Ninovieter overtuigen van ons project. We hopen dat we over zes jaar kunnen aantonen dat Ninove er staat.”

Veilige stad

Veiligheid is het belangrijkste thema voor de nieuwe coalitie. “De laatste drie jaar hebben we al een sterke inhaalbeweging gedaan op vlak van veiligheid en hebben we jaarlijks zo'n 800.000 euro geïnvesteerd. Toch hebben we vastgesteld dat de Ninovieter zich nog steeds niet veilig voelt in onze stad. Daarom willen we onder andere meer wijkagenten, agenten zichtbaar op de straat, een verdere uitbreiding van de camerabewaking en van het aantal buurtinformatienetwerken en nog meer. Daarnaast willen we mensen met een migratieachtergrond korter bij de Ninovieters brengen, ervoor zorgen dat de inburgering en integratie vlot verloopt en dat er gewerkt wordt aan activering en armoedebestrijding”, aldus De Jonge.

De nieuwe meerderheid zal zich tot de Vlaamse en federale overheid richten om meer middelen te vragen voor Ninove. “We krijgen geen extra impuls van het Vlaams Fonds, terwijl Ninove in de rand van Brussel ligt en daar de gevolgen van draagt. Zo hebben we nood aan meer middelen voor veiligheid en kampen we met een stijging van de armoede. Daarom gaan we een voorbereidende nota opmaken om zowel bij de Vlaamse als federale overheid aan te kaarten dat de middelen te beperkt zijn om een passend beleid te voeren voor onze stad”, zegt De Jonge.

Toch geen afscheid

De Jonge had haar afscheid als burgemeester al aangekondigd en had ook al nieuwjaarskaartjes klaar waarop ze de Ninovieters bedankt, maar blijft nu toch burgemeester. Verder is alleen bevestigd dat Joost Arents schepen wordt voor drie jaar en daarna wordt opgevolgd door partijgenoot Kurt Van Den Driessche, die net niet verkozen raakte en ook meestapt in de coalitie. Open Vld krijgt naast de burgemeester drie schepenen en de voorzitter van de gemeenteraad. Samen krijgt twee schepenen en de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Ook Samen heeft lang de voorkeur gegeven aan oppositie. “D’haeseleer heeft tien weken de tijd gekregen. Als het tot een geheime stemming was gekomen, waren we in een zowel bestuurlijk als financieel avontuur beland en was het een groot vraagteken waar we na 3 januari in terechtgekomen zouden zijn”, aldus Wouter Vande Winkel (Samen). “Dat heeft enorm meegespeeld.”

De nieuwe meerderheid is met 17 op 33 zetels in de gemeenteraad zeer krap. “We zijn alle 17 nodig in de coalitie, dus we gaan aan elkaar moeten hangen”, zegt Arents. “Ik denk dat we allemaal goed beseffen dat het nodig zal zijn om zes jaar lang aan elkaar steun te bieden en de beleidsnota's die we hebben uitgeschreven in het belang van de Ninovieter zeker uit te voeren. Het resultaat kan dan enkel zijn dat we kiezerszieltjes terugwinnen”, aldus Arents.

Politicoloog: “Mislukken is geen optie voor nieuwe coalitie

Een krappe meerderheid zoals de nieuwe coalitie in Ninove is volgens politicoloog Herwig Reynaert niet uitzonderlijk, maar wel een uitdaging. “Het is niet abnormaal en gebeurt in nog andere steden en gemeenten, maar binnen de context in Ninove zal er wel met argusogen naar gekeken worden”, zegt Reynaert. “Samen bestaat bovendien al uit verschillende partijen (CD&V, sp.a en Groen, red). Er is een heel goed bestuursakkoord nodig, zodanig dat er duidelijkheid is over wat men wil realiseren. Deze coalitie was wel de enige oplossing als men het cordon sanitaire niet wou doorbreken. Voor N-VA nationaal is het niet evident om Arents uit de partij te zetten. Zij schuift de hete aardappel door naar de lokale afdeling. Het zou een beetje eigenaardig zijn om als partij met één been in de meerderheid te zitten en met het andere been in oppositie. Dat zou een moeilijke spagaat worden. Als lokale meerderheid lijkt het me onwerkbaar om zowel in meerderheid als in oppositie te zitten.”

“Voor Ninove betekent dit wel dat er met een min of meer propere lei van start kan worden gegaan. Mislukken is geen optie, want als deze coalitie er de volgende zes jaren een rommeltje van maakt, dan zou D’haeseleer wel eens gelijk kunnen hebben als hij zegt dat hij over zes jaar de absolute meerderheid haalt.”

Burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) tijdens de persconferentie over de nieuwe coalitie, met links van haar Katie Coppens (Samen) en rechts Joost Arents (N-VA).
Claudia Van den Houte Burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) tijdens de persconferentie over de nieuwe coalitie, met links van haar Katie Coppens (Samen) en rechts Joost Arents (N-VA).
De nieuwe coalitie met Henri Evenepoel (Open Vld), Marc Torrekens (Open Vld), Katie Coppens (Samen), Joost Arents (N-VA), burgemeester Tania De Jonge (Open Vld), Wouter Vande Winkel (Samen), Michel Casteur (Open Vld) en Alain Triest (Open Vld).
Claudia Van den Houte De nieuwe coalitie met Henri Evenepoel (Open Vld), Marc Torrekens (Open Vld), Katie Coppens (Samen), Joost Arents (N-VA), burgemeester Tania De Jonge (Open Vld), Wouter Vande Winkel (Samen), Michel Casteur (Open Vld) en Alain Triest (Open Vld).2 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


  • Luis Indepels

    Als de coalitie nu al inspeelt op de verwezenlijking van het voornaamste punt van het programma van Forza Ninove waarom was een samenwerking dan niet mogelijk? En wat er niet democratisch is aan Forza moet men mij eens uitleggen.Wat heeft Forza al gedaan of niet gedaan wat in strijd is met de democratie? Zouden de zelfverklaarde democratische partijen het woord democratie niet te pas en onpas willen gebruiken in de toekomst en eerst hun mond spoelen?

  • Robert Van Garderen

    Ik hoop van ganse harte dat de coalitie zwaar op haar gezicht gaat met haar van Forza gejatte doelen. Echt ik kan niet wachten.