Druk kruispunt krijgt bruine kleur

Het kruispunt kreeg een bruine kleur om de aandacht te vestigen op het gemengde verkeer.
Foto CVHN Het kruispunt kreeg een bruine kleur om de aandacht te vestigen op het gemengde verkeer.

Het kruispunt van de Graanmarkt met de Oude Kaai, de Mallaardstraat en de Dreefstraat, heeft een bruine kleur gekregen. Aan het kruispunt zijn er al een tijdje werken aan de gang in het kader van de grote wegen- en rioleringswerken aan de Dreefstraat - Weggevoerdenstraat, die nog tot volgend jaar duren. "De kleur werd aangebracht om te benadrukken dat je in een heel drukke zone komt met veel passage, waar je extra aandacht moet hebben", zegt schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel (Samen/Groen). "Het is eigenlijk een beetje een uitvergrote fietssuggestiestrook. Op dat kruispunt zijn er onder meer veel fietsers die veel kruisbewegingen maken. De bedoeling is om extra aan te duiden dat je in een zone met veel gemengd verkeer komt. De kleur is overgenomen van het stuk wegdek verder op de Graanmarkt waar er veel passage is van voetgangers." (CVHN)